Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Zorgvolmacht: nu zorgen voor later

Op deze pagina

Regel je graag je financiële kwesties op voorhand? Of gaat je gezondheid achteruit en ben je bang dat je op een bepaald moment niet langer zelf voor je geldzaken kan zorgen? Dan is een zorgvolmacht misschien een goed idee. Met een zorgvolmacht kan je aan één of meerdere personen de bevoegdheid geven om bepaalde geldzaken in jouw plaats te regelen. Je kan zelf kiezen wanneer de zorgvolmacht in werking treedt.

Wat is een zorgvolmacht?

Met een zorgvolmacht geef je aan een of meerdere personen de toelating om voor jou te zorgen en/of om je geldzaken te beheren. Dat betekent facturen betalen, huurinkomsten innen en dergelijke.

Je beslist zelf wanneer de zorgvolmacht in werking treedt. Dat kan perfect wanneer je zelf nog je beslissingen kan nemen. Bijvoorbeeld als je een lange medische behandeling moet volgen en je bankzaken niet meteen een prioriteit vormen. Je kan ook bepalen dat de persoon aan wie je de volmacht geeft, die slechts kan gebruiken als je zelf niet langer zelfstandig kunt beslissen. Belangrijk is wel dat je de zorgvolmacht registreert.  

Hoe begin je eraan?

  1. Op het moment dat je de zorgvolmacht opstelt, moet je nog in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen.
  2. Je mag de volmacht zelf opstellen, maar voor deskundig advies kan je bij een notaris terecht. Als je een volmacht wil gebruiken om in de toekomst een onroerend goed te schenken of te verkopen, is de tussenkomst van een notaris trouwens verplicht.
  3. Opgelet: een zorgvolmacht moet altijd geregistreerd worden bij het Centraal Register voor Lastgevingen. Dat kan je niet zelf doen, daarvoor zorgt een notaris of een griffier van de rechtbank. Alleen als je een volmacht registreert, blijft die immers geldig als je niet langer zelf beslissingen kunt nemen. 

Welke zaken kan je regelen met een zorgvolmacht?

Met een zorgvolmacht zorg je ervoor dat je vermogen in stand wordt gehouden. Denk aan het betalen van rekeningen, het innen van huurgelden of het beleggen van inkomsten. Je kan ook meer ingrijpende zaken regelen. Zo kan je bepalen dat je woning wordt verkocht zodra je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, bijvoorbeeld om een verblijf in een rusthuis te financieren.

Weetje

Als je met een zorgvolmacht het beheer van bepaalde zaken overdraagt aan een andere persoon, belet dat niet dat je nog steeds zelf kan beslissen over je zaken en zelf uitgaven doen. Als de zorgvolmacht niet afdoende blijkt om een persoon te beschermen waarvan de geestelijke of fysieke gezondheid vermindert, dan kan nog steeds gekozen worden voor bewindvoering.