Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

FAQ over inflatie voor gevorderden

  • Inflatie heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven. We zijn immers allemaal consumenten en in meer of mindere mate spaarders of kredietnemers. Daarom houden de centrale banken de evolutie van het algemene prijspeil onder controle.

    In de eurozone is het Eurosysteem (de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten van de eurozone) belast met het behoud van de prijsstabiliteit door erop toe te zien dat de inflatie niet te sterk stijgt of daalt, en dat ze stabiel en voorspelbaar blijft. De doelstelling van het Eurosysteem is een inflatie van 2% op middellange termijn.

    Het gaat hier natuurlijk om een doelstelling en de voorbije jaren hebben we in België zowel een lagere als een hogere inflatie gekend.

  • De Europese Centrale Bank (ECB) kan de inflatie beïnvloeden door de basisrentetarieven bij te sturen. Dat zijn de rentevoeten waartegen centrale banken geld lenen aan commerciële banken. Bij een stijgende inflatie, zal de centrale bank de rentevoeten optrekken. Bij een te lage inflatie kan ze het omgekeerde doen.

    In het eerste geval zullen de banken die stijging doorrekenen aan de klanten. Daardoor wordt de vraag naar goederen en diensten van gezinnen en ondernemingen afgeremd. De gezinnen en ondernemingen gaan namelijk leningen aan om die goederen en diensten te financieren.