Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina

Informatie

De informatie en tools (het Materiaal) op deze portaalwebsite zijn meestal ontwikkeld in samenspraak met actoren uit het onderwijs en sluiten zoveel als mogelijk aan met de geldende eindtermen (incl. de vakoverschrijdende eindtermen). De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) zal redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van het Materiaal op deze portaalwebsite te bewaken, onder andere door het op regelmatige tijdstippen bij te werken.

De FSMA wordt het recht voorbehouden het aangeboden materiaal te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder hiervan enige aankondiging te doen. De FSMA adviseert om regelmatig het op Wikifin School aangeboden materiaal te consulteren om zo gebruik te kunnen maken van de meest recente informatie.

Het Materiaal dat op de website beschikbaar is, heeft een louter informatieve waarde.

De FSMA aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, de actualiteit of de volledigheid van het Materiaal op deze portaalwebsite, op de websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze portaalwebsite verwijzen.

De FSMA is nooit verantwoordelijk voor eventuele handelingen, beslissingen, fouten, verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van het Materiaal van deze portaalwebsite of websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze portaalwebsite verwijzen.

Logo’s, merken en andere kentekens van een commerciële onderneming die we gebruiken in het materiaal hebben enkel een illustratieve waarde in het kader van een pedagogisch project. Ze beogen in geen geval de verkoop van producten of diensten te bevorderen.

In geval van overmacht kan de toegang tot de portaalwebsite onderbroken zijn. FSMA kan eveneens zelf de toegang onderbreken voor onderhoud, aanpassing of enige andere reden. FSMA is niet aansprakelijk voor die eventuele onderbrekingen of de gevolgen daarvan voor de gebruiker.

Wanneer de FSMA verwittigd wordt van eventuele onjuistheden, zal zij zo snel mogelijk overgaan tot verbetering.

Auteursrechten

Het op deze portaalwebsite weergegeven Materiaal is en blijft eigendom van de FSMA en het hierna opgesomde toegelaten gebruik van het Materiaal doet geen afbreuk aan de auteursrechten of enige andere rechten van de FSMA. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden en publiceren van Materiaal is toegelaten voor louter persoonlijk of privégebruik. Voor het Materiaal op het onderwijsplatform is het daarnaast aan de personen die als gebruiker van het platform zijn geregistreerd toegelaten dit geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden en publiceren voor activiteiten in het kader van onderwijsopdrachten, op voorwaarde dat Wikifin, het onderwijsplatform van de FSMA steeds duidelijk als bron wordt vermeld. Tenzij de FSMA daar voorafgaand en schriftelijke toestemming voor geeft, is elk ander gebruik van het Materiaal verboden. Het Materiaal mag in geen geval worden gecommercialiseerd of gebruikt voor commerciële doeleinden.