Expatriëren

Volgens het spreekwoord is het gras altijd groener aan de overkant. Of misschien zijn er professionele of persoonlijke redenen die je ertoe aangezet hebben je koffers te pakken. Je staat klaar om voor lange tijd of zelfs permanent naar het buitenland te vertrekken. Weet dan dat naar het buitenland vertrekken niet kan zonder eerst een aantal formaliteiten te vervullen. 
 
Zo moet je aan de bevolkingsdienst van je gemeente melden dat je België verlaat. Wikifin raadt je ook aan om eenmaal ter plekke, de Belgische ambassade of het Belgische consulaat te laten weten dat je in het land verblijft. En vooraleer je vertrekt, kan je best al hier in België bij de ambassade of consulaat van het land waar je naartoe gaat inlichtingen vragen over de verblijfsvoorwaarden. Het is bv. niet altijd even eenvoudig om een werkvergunning of zelfs een gewone verblijfsvergunning te krijgen voor een ander land. Ga ook na welke de fiscale implicaties zijn van je vertrek en de gevolgen voor je sociale zekerheid. Op dat vlak is het gras niet altijd groener aan de overkant ...
 1. Uiteraard komt er meer kijken bij uw vertrek naar het buitenland dan bij een verhuis binnen België.

  3 belangrijke stappen

  • Breng in de eerste plaats de gemeente waar u woont op de hoogte van uw plannen om uw hoofdverblijfplaats naar het buitenland te verhuizen. En dat ten laatste op de vooravond van uw vertrek.
  • Wil u meer weten over de verblijfsvoorwaarden in het land van uw keuze (verblijfsvergunning, werkvergunning,…)? Ga langs bij het consulaat of de ambassade van dat land in België.
  • Na aankomst in uw land van bestemming, is het een goed idee om u bij het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade ter plekke te laten registreren.

  Let op: U bent niet verplicht om u bij het Belgisch consulaat of bij de Belgische ambassade in het buitenland te registreren, maar we raden het u absoluut aan! Daar ontvangt u een nieuwe identiteitskaart en andere officiële documenten, krijgt u hulp bij ernstige problemen enz.

  Meer informatie over de inschrijvingsprocedure bij Belgische ambassades en consulaten. 

 2. Ja. Als u niet zeker weet of u wel definitief naar het buitenland wil verhuizen, kan u voor een beperkte periode uw hoofdverblijfplaats in België houden. De voorwaarden hangen af van uw situatie: vertrek om beroepsredenen, om privéredenen, omwille van uw studies,… 

          Meer informatie over het behouden van uw hoofdverblijfplaats in België.

 3. Voor uw fiscale situatie  maakt het een verschil of u uw hoofdverblijfplaats overbrengt naar het buitenland, of niet.

  Over het algemeen:

  • Kiest u voor uw hoofdverblijfplaats in het buitenland, dan moet u in het nieuwe land waar u verblijft ook belastingen betalen. Voor inkomsten uit België (huur, achterstallig loon, pensioen,…) moet u een aangifte voor niet-inwoners indienen bij de Belgische belastingadministratie.
  • Blijft uw hoofdverblijfplaats in België, dan moet u in België personenbelastingen blijven betalen. Soms moet u ook in het buitenland belastingen betalen. België sloot echter met heel wat landen een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting.

  Meer informatie over de fiscale aspecten van een vertrek naar het buitenland.

  De Wikifintip

  • Neem vóór uw vertrek contact op met uw belastingkantoor om te achterhalen hoe u uw belastingplichten moet vervullen.
 4. Uw vertrek naar het buitenland heeft uiteraard gevolgen voor uw sociale zekerheid in België (ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, pensioen,…). Sommige sociale rechten kan u naar het buitenland ‘meenemen’. Als u tenminste verhuist naar een land waarmee België hierover specifieke akkoorden afsloot. 

  Via een toepassing op de portaalsite van de Sociale Zekerheid wordt u nauwkeurig geïnformeerd over uw sociale zekerheidsrechten in het buitenland. Daarbij wordt rekening gehouden met uw statuut, uw nationaliteit en het land waar u in de toekomst zal wonen.

  Ik ga voor mijn werk in het buitenland wonen

  Gaat u werken buiten de Europese Economische Ruimte (daartoe behoren: de 27 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en buiten Zwitserland? Als u de nodige bijdragen betaalt, kan u zich tegen verschillende sociale risico’s verzekeren bij de Overzeese Sociale Zekerheid.

  En mijn pensioen?

  Verhuist u na uw pensioen naar het buitenland? Breng uw pensioeninstelling op de hoogte!
  Vraag ook hoe uw pensioen in het buitenland wordt uitbetaald. Zo zal u geregeld een bewijs moeten invullen dat u nog leeft, met een formulier afgeleverd door uw pensioeninstelling.

  De Wikifintip

  • Win vóór uw vertrek zoveel mogelijk informatie in over uw sociale verzekeringen. Het consulaat of de ambassade in het land waar u gaat wonen, kan u informeren over de sociale verzekeringen van buitenlanders die in dat land wonen.