Expatriëren

Volgens het spreekwoord is het gras altijd groener aan de overkant. Of misschien zijn er professionele of persoonlijke redenen die je ertoe aangezet hebben je koffers te pakken. Je staat klaar om voor lange tijd of zelfs permanent naar het buitenland te vertrekken. Weet dan dat naar het buitenland vertrekken niet kan zonder eerst een aantal formaliteiten te vervullen. 
 
Zo moet je aan de bevolkingsdienst van je gemeente melden dat je België verlaat. Wikifin raadt je ook aan om eenmaal ter plekke, de Belgische ambassade of het Belgische consulaat te laten weten dat je in het land verblijft. En vooraleer je vertrekt, kan je best al hier in België bij de ambassade of consulaat van het land waar je naartoe gaat inlichtingen vragen over de verblijfsvoorwaarden. Het is bv. niet altijd even eenvoudig om een werkvergunning of zelfs een gewone verblijfsvergunning te krijgen voor een ander land. Ga ook na welke de fiscale implicaties zijn van je vertrek en de gevolgen voor je sociale zekerheid. Op dat vlak is het gras niet altijd groener aan de overkant ...
 1. Uiteraard komt er meer kijken bij je vertrek naar het buitenland dan bij een verhuis binnen België.

  3 belangrijke stappen

  • Breng in de eerste plaats de gemeente waar je woont op de hoogte van je plannen om je hoofdverblijfplaats naar het buitenland te verhuizen. En dat ten laatste op de vooravond van je vertrek;
  • Wil je meer weten over de verblijfsvoorwaarden in het land van jouw keuze (verblijfsvergunning, werkvergunning, …)? Ga langs bij het consulaat of de ambassade van dat land in België;
  • Na aankomst in je land van bestemming, is het een goed idee om je bij het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade ter plekke te laten registreren.

  Let op: je bent niet verplicht om je bij het Belgisch consulaat of bij de Belgische ambassade in het buitenland te registreren, maar we raden het je absoluut aan! Daar ontvang je een nieuwe identiteitskaart en andere officiële documenten, krijg je hulp bij ernstige problemen enz.

 2. Ja. Als je niet zeker weet of je wel definitief naar het buitenland wil verhuizen, kan je voor een beperkte periode je hoofdverblijfplaats in België houden. De voorwaarden hangen af van je situatie: vertrek om beroepsredenen, om privéredenen, omwille van jouw studies, …

 3. Voor je fiscale situatie maakt het een verschil of je je hoofdverblijfplaats overbrengt naar het buitenland, of niet.

  Over het algemeen:

  • Kies je voor je hoofdverblijfplaats in het buitenland, dan moet je in het nieuwe land waar je verblijft ook belastingen betalen. Voor inkomsten uit België (huur, achterstallig loon, pensioen, …) moet je een aangifte voor niet-inwoners indienen bij de Belgische belastingadministratie.
  • Blijft je hoofdverblijfplaats in België, dan moet je in België personenbelastingen blijven betalen. Soms moet je ook in het buitenland belastingen betalen. België sloot echter met heel wat landen een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting.

  Meer informatie over de fiscale aspecten van een vertrek naar het buitenland.

  De Wikifin-tip

  • Neem vóór je vertrek contact op met je belastingkantoor om te achterhalen hoe je je belastingplichten moet vervullen.
 4. Je vertrek naar het buitenland heeft uiteraard gevolgen voor je sociale zekerheid in België (ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, pensioen, …). Sommige sociale rechten kan je naar het buitenland ‘meenemen’. Als je tenminste verhuist naar een land waarmee België hierover specifieke akkoorden afsloot. 

  Via een toepassing op de portaalsite van de Sociale Zekerheid word je nauwkeurig geïnformeerd over je sociale zekerheidsrechten in het buitenland. Daarbij wordt rekening gehouden met je statuut, je nationaliteit en het land waar je in de toekomst zal wonen.

  Ik ga voor mijn werk in het buitenland wonen

  Ga je werken buiten de Europese Economische Ruimte (daartoe behoren: de 27 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en buiten Zwitserland? Als je de nodige bijdragen betaalt, kan je zich tegen verschillende sociale risico’s verzekeren bij de Overzeese Sociale Zekerheid.

  En mijn pensioen?

  Verhuis je na je pensioen naar het buitenland? Breng je pensioeninstelling op de hoogte!
  Vraag ook hoe je pensioen in het buitenland wordt uitbetaald. Zo zal je geregeld een bewijs moeten invullen dat je nog leeft, met een formulier afgeleverd door je pensioeninstelling.

  De Wikifin-tip

  • Win vóór je vertrek zoveel mogelijk informatie in over je sociale verzekeringen. Het consulaat of de ambassade in het land waar je gaat wonen, kan je informeren over de sociale verzekeringen van buitenlanders die in dat land wonen.