Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Welke formaliteiten moet je vervullen als je België verlaat?

Op deze pagina

Uiteraard komt er meer kijken bij een verhuizing naar het buitenland dan wanneer je binnen België verkast. Je moet drie belangrijke stappen zetten:

  • Breng de gemeente van je woonplaats op de hoogte van je plannen om je hoofdverblijfplaats naar het buitenland te verhuizen. Doe dat ten laatste op de vooravond van je vertrek.
  • Wil je meer weten over de verblijfsvoorwaarden in het land van je keuze (verblijfsvergunning, werkvergunning …)? Ga dan langs bij het consulaat of de ambassade van dat land in België.
  • Na aankomst in je land van bestemming, is het een goed idee om je bij het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade voor dat land te laten registreren.
Een vader en een zoon spelen in de tuin met een kartonnen vliegtuigje

Let op: je bent niet verplicht om je bij het Belgisch consulaat of bij de Belgische ambassade in het buitenland te registreren, maar we raden het absoluut aan. Daar ontvang je een nieuwe identiteitskaart en andere officiële documenten, krijg je hulp bij ernstige problemen enz.

3 stappen

Verhuis je naar het buitenland, dan moet je drie belangrijke stappen nemen.

Kan je je hoofdverblijfplaats in België houden?

Ja. Als je niet zeker weet of je wel definitief naar het buitenland wil verhuizen, kan je voor een beperkte periode je hoofdverblijfplaats in België houden. De voorwaarden hangen af van je situatie: vertrek je om beroepsredenen, om privéredenen, voor studies …?

Wat zijn de fiscale gevolgen?

Een verhuizing naar het buitenland kan gevolgen hebben voor je fiscale situatie. Alles hangt ervan af of je nog je domicilie in België houdt of niet.

Over het algemeen:

  • Kies je voor je hoofdverblijfplaats in het buitenland, dan moet je in het nieuwe land waar je verblijft ook belastingen betalen. Voor inkomsten uit België (huur, achterstallig loon, pensioen …) moet je nog een aangifte voor niet-inwoners indienen bij de Belgische belastingadministratie.
  • Blijft je hoofdverblijfplaats in België, dan moet je in België personenbelastingen blijven betalen. Soms moet je niettemin ook in het buitenland belastingen betalen. België sloot echter met heel wat landen een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting.

Wikifin-tip

Neem vóór je vertrek contact op met je belastingkantoor om na te gaan hoe je je belastingplichten moet vervullen.

Wat gebeurt er met je sociale zekerheid?

Je vertrek naar het buitenland heeft uiteraard gevolgen voor je sociale zekerheid in België (ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, pensioen …). Sommige sociale rechten kan je naar het buitenland "meenemen", indien je verhuist naar een land waarmee België hierover specifieke akkoorden afsloot. 

Via een toepassing op de portaalsite van de Sociale Zekerheid word je nauwkeurig geïnformeerd over je sociale zekerheidsrechten in het buitenland. Daarbij wordt rekening gehouden met je statuut, je nationaliteit en het land waar je in de toekomst gaat wonen.

Als je voor je werk naar het buitenland verhuist

Ga je werken buiten de Europese Economische Ruimte (daartoe behoren: de 27 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en buiten Zwitserland? Als je de nodige bijdragen betaalt, kan je je tegen verschillende risico’s verzekeren bij de Overzeese Sociale Zekerheid. Deze instantie zal dan voor je sociale zekerheid zorgen.

En je pensioen?

Verhuis je na je pensioen naar het buitenland? Breng dan je pensioeninstelling op de hoogte. Vraag ook hoe je pensioen in het buitenland wordt uitbetaald. Zo zal je geregeld een bewijs moeten invullen dat je nog leeft, met een formulier afgeleverd door je pensioeninstelling.

Wikifin-tip

Win vóór je vertrek zoveel mogelijk informatie in over je sociale verzekeringen. Het consulaat of de ambassade in het land waar je gaat wonen, kan je informeren over de sociale verzekeringen van buitenlanders die in dat land wonen.

Weetje

Verhuis je naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, dan kan je aansluiten bij de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid.