Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

De FSMA lanceert spaarsimulator en programma rond financiële vorming

Op 31 januari organiseert de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten de eerste nationale conferentie over financiële vorming, in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde. Tijdens de conferentie worden het nieuwe programma rond en de nieuwe portaalsite over financiële vorming (www.wikifin.be) alsook de simulator voor spaarrekeningen voorgesteld die door de FSMA zijn ontwikkeld.

Logo Wikifin

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA

"De FSMA verheugt zich erover de eerste conferentie over financiële vorming in België te organiseren. Bijdragen tot de financiële vorming van de consumenten is immers één van de opdrachten die de Belgische wetgever aan de FSMA heeft toevertrouwd. Om die reden heeft zij een merk en een website over financiële vorming wikifin.be ontwikkeld, die uitsluitend tot doel hebben de burgers te helpen bij het nemen van financiële beslissingen."

Eén van de kerndoelstellingen van de FSMA is er effectief voor te zorgen dat de consumenten over informatie en eenvoudige instrumenten beschikken die hen in staat stellen keuzes te maken die het best op hun persoonlijke financiële behoeften zijn afgestemd.

Prinses Mathilde heeft de aanwezigen toegesproken tijdens de openingszitting en daarbij haar steun betuigd aan het project, inzonderheid naar de jongeren toe. Ook vice-eersteministers Steven Vanackere, minister van Financiën, en Johan Vande Lanotte, minister van Economie en Consumenten, hebben het woord genomen tijdens de officiële lancering van het programma rond financiële vorming en van de nieuwe portaalsite wikifin.be, en tijdens de voorstelling van de simulator voor spaarrekeningen.

De simulator voor spaarrekeningen is vanaf vandaag beschikbaar op wikifin.be. Elke spaarder kan via de simulator verschillende rekeningen op gepersonaliseerde wijze online met elkaar vergelijken. Na diverse gegevens te hebben ingevoerd, zoals het vooropgestelde aanvangskapitaal, de eventuele tussentijdse stortingen en de spaarhorizon, zal de consument een resultatenlijst ontvangen die aangeeft hoeveel zijn spaargeld op de verschillende spaarrekeningen opbrengt. De gegevens van die rekeningen worden door elke financiële instelling overgemaakt en bij elke wijziging geactualiseerd. Daartoe zijn de banken vrijwillig toegetreden tot een protocol dat bepaalt welke gegevens overgemaakt moeten worden.

Johan Vande Lanotte, minister van Economie en Consumenten

Met de simulator kunnen spaarders voortaan de verschillende spaarformules van de banken gemakkelijk met elkaar vergelijken. Wie vergelijkt en alles mooi op een rijtje zet, kan bewuster kiezen voor een formule die het best bij hem past."

Enkel een goed geïnformeerde burger kan de juiste spaar- en beleggingsbeslissingen nemen”, verklaarde Steven Vanackere, Vice-eersteminister en minister van Financiën. Ook Yves Leterme, adjunct-secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en voormalig eerste minister, en Peter Praet, hoofdeconoom bij de Europese Centrale Bank (ECB), hebben een uiteenzetting gegeven.

Naast de lancering van het FSMA-programma rond financiële vorming, van de portaalsite en van de simulator voor spaarrekeningen strekte deze conferentie er ook toe de verschillende actoren op het vlak van de financiële vorming in België samen te brengen Bij de sensibilisering van de jongeren speelt het onderwijs een cruciale rol. Tijdens de conferentie hebben het kabinet van Marie Dominique Simonet, minister van het Leerplichtonderwijs en van het Onderwijs voor sociale promotie van de Federatie Wallonië-Brussel, en Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, rondetafelgesprekken geleid over de uitdagingen voor de jongeren inzake financiële vorming en over de benodigde middelen om het thema van de financiële vorming in het lessenpakket te kunnen integreren.

Het volledige conferentieprogramma kan worden geraadpleegd via deze link. U kan de nieuwe portaalsite over financiële vorming ontdekken via www.wikifin.be.

Twitter

U kan wikifin ook volgen via Twitter @wikifin_NL.