Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

De FSMA/Wikifin verheugt zich over de uitstekende resultaten van de leerlingen van het Vlaamse onderwijs bij de Pisa-test over financiële geletterdheid, en geeft verder invulling aan haar opdracht

Volgens de resultaten van de in 2012 afgenomen Pisa-test scoren de 15-jarige Vlaamse leerlingen hoger inzake financiële geletterdheid dan het gemiddelde van de OESO-landen die aan die test hebben deelgenomen.

Logo Wikifin

De Pisa-test van 2012 had al uitgewezen dat de Vlaamse leerlingen vooral in wiskunde en lezen erg vaardig blijken. Nochtans halen 9% van de deelnemers aan de test het basisniveau qua financiële geletterdheid niet.  Terwijl het Vlaamse ministerie van onderwijs had beslist deel te nemen aan de meting van de financiële geletterdheid van de leerlingen aan de hand van de Pisa-test, hebben de Franstalige leerlingen niet aan die test deelgenomen.

De sterke prestaties van de leerlingen van het Vlaamse onderwijs werden herhaaldelijk door de Pisa-tests aangetoond. Wat de financiële geletterdheid betreft, liggen de resultaten van de 15-jarigen beduidend hoger dan de gemiddelde resultaten van de Pisa-test uit 2012. De score van de Vlaamse leerlingen is een van de beste van de achttien deelnemende landen. 9% van de leerlingen die aan de Pisa-test hebben deelgenomen, bleek echter niet te beschikken over de basiskennis die, volgens de OESO, vereist is om zelf toekomstgerichte financiële beslissingen te kunnen nemen.

Ondanks die uitstekende resultaten op het vlak van financiële geletterdheid is op zijn lauweren rusten zeker geen optie. Hoewel het percentage van de jongeren zonder de vereiste basiskennis lager ligt dan in de andere deelnemende landen, blijft het toch aanzienlijk. Ook de onderlinge verschillen tussen de zwakste leerlingen zijn groot, zelfs groter dan in andere landen.

Volgens het Vlaamse ministerie van onderwijs scoorden de leerlingen uit het beroepsonderwijs het laagste. Bovendien zijn het doorgaans ook die jongeren die het snelst financieel onafhankelijk worden van hun ouders. Daarom is het cruciaal dat zij over de nodige basisvaardigheden beschikken om hun eigen leven vanuit financieel oogpunt te kunnen organiseren.

Toezien op de financiële vorming van een zo groot mogelijk aantal landenoten, is een prioriteit waaraan de FSMA blijft werken via haar Wikifin.be-programma. De vandaag gepubliceerde resultaten zetten de FSMA/Wikifin ertoe aan om door te gaan op de ingeslagen weg, zowel door het onderwijzend personeel te ondersteunen, als door actief te werken aan de ontwikkeling van pedagogisch materiaal. In een eerste fase zal vooral aandacht worden besteed aan pedagogisch materiaal voor de leerkrachten uit het Vlaams secundair beroepsonderwijs.

De FSMA/Wikifin hebben scholen en leerkrachten opgeroepen om zich kandidaat te stellen om pedagogisch materiaal te testen en beoordelen over thema’s zoals verantwoord consumeren, betaalmiddelen, … Nederlandstalige secundaire scholen die voltijds of deeltijds secundair beroepsonderwijs aanbieden, kunnen zich daarvoor tot uiterlijk 12 september 2014 kandidaat stellen.

Op termijn zal ook worden gewerkt aan pedagogisch materiaal voor de leerlingen en leerkrachten van het algemeen, technisch of kunstsecundair onderwijs. Daarbij zullen de FSMA/Wikifin in hoofdzaak aandacht besteden aan pedagogisch materiaal dat in het kader van de vakoverschrijdende eindtermen kan worden gebruikt.

Lesgevers uit het Vlaamse onderwijs worden doorverwezen naar https://www.wikifin.be/nl/wikifin-school. Scholen met belangstelling voor het pedagogisch project kunnen langs die weg onder andere de oproep tot kandidaatstelling vinden en hun dossier indienen. Lesgevers uit het Franstalige onderwijs vinden op www.wikifin.be/fr/wikifin-school een beschrijving van de gekozen benadering voor de Federatie Wallonië-Brussel. Verder zijn daar ook de eerste pedagogische instrumenten te vinden die zijn uitgewerkt door Wikifin en gevalideerd door een stuurcomité (samengesteld uit de inspectie, de DGEO en de pedagogen van de verschillende onderwijsnetwerken).

Voor specifieke vragen over de Pisa-studie:

Universiteit Gent

Vakgroep Onderwijskunde www.pisa.ugent.be
Promotor-woordvoerder prof. dr. Martin Valcke: Martin.Valcke@UGent.be
Vlaams PISA National Project Manager Inge De Meyer: Inge.DeMeyer@UGent.be of 0486/58.38.25

Departement Onderwijs & Vorming

Afdeling Strategische Beleidsondersteuning www.ond.vlaanderen.be/obwpo/links/pisa
Jeroen Backs: Jeroen.Backs@ond.vlaanderen.be of 02/553.95.63
Isabelle Erauw: Isabelle.Erauw@ond.vlaanderen.be of 02/553.95.92