Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

De FSMA/Wikifin.be verheugt zich over de uitstekende resultaten van de leerlingen van het Vlaamse onderwijs bij de tweede PISA-test over financiële geletterdheid

Vijftienjarige Vlaamse leerlingen scoren hoger inzake financiële geletterdheid dan het gemiddelde van de 15 OESO-landen die aan de PISA-test hebben deelgenomen. Vlaanderen staat op de tweede plaats in die test. De PISA-test werd in 2015 afgenomen en meet de financiële geletterdheid van leerlingen. Jongens en meisjes scoren even goed. PISA peilt ook binnen de leefwereld van de 15-jarigen naar praktische geldzaken.

Een enquête invullen

Zo blijkt dat 7 op 10 jongeren zakgeld krijgen. Op jongere leeftijd zakgeld en dus een eigen budget beheren, is alvast een belangrijke stap in het leren omgaan met geld. Deze tweede PISA-test bevestigt de resultaten van de eerste test in 2012. Het Vlaamse ministerie van Onderwijs besliste deel te nemen aan de PISA-test. De Franstalige leerlingen namen niet deel.

Uit de test blijkt ook dat 12 procent van de deelnemende leerlingen niet beschikt over het basisniveau dat, volgens de OESO, vereist is om zelf toekomstgerichte financiële beslissingen te kunnen nemen. Ondanks de uitstekende resultaten is op zijn lauweren rusten dus geen optie. Hoewel het percentage van de jongeren zonder het vereiste basisniveau lager ligt dan in de andere deelnemende landen, blijft het toch aanzienlijk. Ook de onderlinge verschillen tussen de zwakste leerlingen zijn groot, zelfs groter dan in andere landen.

De vandaag gepubliceerde resultaten zetten de FSMA/Wikifin.be ertoe aan om door te gaan op de ingeslagen weg, zowel door het onderwijzend personeel te ondersteunen, als door verder actief te werken aan de ontwikkeling van pedagogisch materiaal. Momenteel vinden lesgevers uit het Vlaamse en Franstalige onderwijs een brede waaier materiaal op Wikifin.be. Bijdragen tot de financiële educatie van de bevolking en meer specifiek de jongeren, is namelijk een prioriteit waar de FSMA aan blijft werken via haar Wikifin.be-programma.

Voor het onderwijs zal de FSMA/Wikifin.be dit onder meer realiseren door vernieuwend innovatief materiaal te verspreiden. Dit materiaal zal worden ontwikkeld in een groot wetenschappelijk onderzoek van de KU Leuven en Universiteit Antwerpen. Deze universiteiten zullen samen met de FSMA/Wikifin.be scholen en leerkrachten oproepen om zich kandidaat te stellen om hieraan mee te werken. Het project zal behalve het ontwikkelen van vernieuwend materiaal voor de leerlingen, zich ook richten op opdrachten waarbij de ouders worden betrokken.

Jean-Paul Servais, de voorzitter van de FSMA

"We zijn zeer verheugd dat bij de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen financiële geletterdheid als een onderdeel van de basisgeletterdheid zal worden opgenomen. Wikifin.be zet hiervoor graag verder in op een nauwe samenwerking met alle actoren uit het onderwijs. Daarnaast gaan we verder op de ingeslagen weg met initiatieven als De Week van het Geld en het platform voor leerkrachten."

Voor vragen over de PISA-studie

Universiteit Gent

Vakgroep Onderwijskunde www.pisa.ugent.be

prof. dr. Martin ValckeMartin.Valcke@UGent.be

PISA National Project Manager Inge De MeyerInge.DeMeyer@UGent.be of 0486/58.38.25

Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Katrien Rosseel, Woordvoerder Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits - 0475 44 58 32