Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

De Wikifin-erfenissimulator: test online hoe uw erfenis verdeeld wordt

Wikifin.be, het programma financiële educatie van de FSMA, lanceert een online-erfenissimulator. Deze laat alle gezinnen toe om op een gebruiksvriendelijke manier na te gaan hoe hun nalatenschap verdeeld zal worden onder hun erfgenamen en hoeveel successierechten zij zullen moeten betalen.

Logo Wikifin

Met deze gratis simulator en met extra, neutrale en betrouwbare informatie over erfenissen, wil Wikifin.be dit thema bespreekbaar maken en de Belgen aanzetten zich tijdig te informeren over hun erfenis. De Wikifin-Erfenissimulator kwam tot stand in samenwerking met Notaris.be[1].

44 procent van de Belgen heeft er aan gedacht zijn erfenis voor te bereiden. Slechts 24 procent raadpleegde daarvoor een professional, zoals een notaris. Waarom zijn Belgen zo weinig bezig met hun nalatenschap?

Uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting[2] blijkt dat de meeste Belgen een zeer onvolledige kennis van het erfrecht hebben. Veel informatie over erfrecht hebben Belgen ‘van horen zeggen’. Bovendien is die info vaak onvolledig of foutief. Toch is de regeling van de erfenis een deel van ieders financiële levensweg.

Omdat de kennis over erf- en familierecht bij de Belgen beperkt is, ontwikkelde Wikifin.be de Erfenissimulator. Hiermee wenst Wikifin.be het thema bespreekbaar te maken en de Belgen aan te zetten om zich tijdig te informeren over hun erfenis. Deze gebruiksvriendelijke tool geeft een inschatting:

  • Van de nalatenschap.
  • Van hoe die nalatenschap verdeeld wordt onder de erfgenamen.

  • Van hoeveel successierechten die erfgenamen moeten betalen.

De Wikifin-Erfenissimulator kwam tot stand in samenwerking met Notaris.be en diverse notariskantoren testten deze tool.

Hoe werkt de Wikifin-Erfenissimulator?

U start met het opstellen van uw stamboom. Vervolgens vult u een schatting van uw bezittingen en schulden in. U krijgt een overzicht van uw totale vermogen en hoe dat verdeeld wordt als u komt te overlijden. U krijgt ook onmiddellijk een raming van hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen. Als u de simulatie doorlopen hebt, kunt u een rapport met de belangrijkste informatie opvragen. Wenst men iets aan dat resultaat te wijzigen of heeft men hierover vragen? Dan contacteert men het beste een professional inzake erf- en familierecht, zoals een notaris.

De Wikifin-Erfenissimulator: voor grote en kleine gezinnen, singles, feitelijk en wettelijk samenwonenden, gehuwden, …

De Erfenissimulator geeft weer hoe een nalatenschap verdeeld wordt als er geen testament wordt opgemaakt of geen schenkingen tijdens het leven worden gedaan. De simulator geeft dus het antwoord op de vraag ‘Wat gebeurt er met een successie als er niets specifieks geregeld is?’.

Zowel gehuwde als feitelijk en wettelijk samenwonende koppels, met eigen kinderen of kinderen van een nieuwe partner kunnen worden gesimuleerd. Ook ouders, broers en zussen kunnen als erfgenaam worden opgegeven indien er geen partner, noch kinderen zijn.

Meer dan een Erfenissimulator: laagdrempelige en neutrale informatie over erven

Naast de Wikifin-Erfenissimulator, bundelt Wikifin.be praktische en relevante informatie omtrent erven op de website in het levensmoment ‘Erfenis’. Diverse thema’s en vragen komen er aan bod, zoals bijvoorbeeld ‘kan ik mijn kind onterven?’ alsook het principe van de ‘erfenissprong’.

Via korte video’s en “meest gestelde vragen” presenteert Wikifin.be dit thema op een duidelijke en laagdrempelige manier. Zonder commerciële bedoeling.

 

[1] Website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

[2] De Potter V., Van Dorsselaer I.; Perceptie en verwachtingen over erven en nalaten in België (februari 2016); Koning Boudewijnstichting.

Wat is Wikifin.be?

De portaalsite Wikifin.be helpt consumenten bij het nemen van hun financiële beslissingen: de site stelt onafhankelijk, betrouwbare en handige informatie gratis ter beschikking, los van private financiële spelers. Wikifin.be is het programma financiële educatie van de FSMA, de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De FSMA heeft onder andere als opdracht bij te dragen tot het beschermen van de consument op het vlak van financiële dienstverlening.