Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Franstalig onderwijs: De Koningin steunt financiële vorming op school en volgt leerlingen tijdens een les in de klas

Hare Majesteit de Koningin nam vandaag deel aan een wiskundeles waarbij leerlingen aan de slag gingen met het pedagogisch materiaal ontwikkeld door Wikifin.be, het programma rond financiële vorming van de FSMA.

Logo Wikifin

Voortaan kunnen alle Franstalige leerkrachten gebruik maken van het pedagogisch materiaal, dat tijdens het schooljaar 2014-2015 door 10 scholen van de Federatie Wallonië-Brussel werd getest. Op vrijdag 2 oktober 2015 bezoekt de Koningin ook een school in Vlaanderen.

Al drie jaar steunt Hare Majesteit de Koningin het programma rond financiële vorming van de FSMA, Wikifin.be, onder meer door verschillende conferenties over dit thema bij te wonen. Tijdens de recentste nationale conferentie over financiële geletterdheid in maart 2015 sprak de Koningin met Franstalige leerkrachten en pedagogen die deelnemen aan het project “Gérer son argent, ça s’apprend” (“Omgaan met geld kan je leren”). In het kader van dat project is het speciaal ontwikkeld pedagogisch materiaal ter ondersteuning van de financiële vorming op school getest door 10 Franstalige scholen van het secundair onderwijs uit de Federatie Wallonië-Brussel. De grote belangstelling van de Koningin voor de werkzaamheden rond financiële vorming in de klas heeft logischerwijze geleid tot de organisatie van een bezoek aan een school: vandaag volgde de Koningin leerlingen van het Institut Sainte Marie in Bouillon.

Hoe ervaren leerlingen thema’s als "consumptie" en "geldzaken" in de klas? Is het voor leerkrachten moeilijk om deze materie aan te brengen? Vragen die alleen op het terrein kunnen worden beantwoord door leerkrachten en leerlingen.

Hare Majesteit de Koningin bezocht een vierdejaarsklas van het Franstalig algemeen secundair onderwijs. Aangezien er in de Federatie Wallonië-Brussel geen specifiek vak “financiële vorming” bestaat, komt financiële vorming aan bod in verschillende algemene vakken, in het kader van het transversaal thema “verantwoord consumeren”. Zo woonde de Koningin tijdens haar bezoek een wiskundeles bij, waarin aspecten “verantwoord consumeren” aan bod kwamen.

Wikifin.be blijft doorwerken aan de ontwikkeling van pedagogisch materiaal over financiële vorming, zodat het ook ter beschikking kan worden gesteld van het secundair beroepsonderwijs. In de loop van 2016 zullen vormingen worden georganiseerd voor vakleerkrachten uit het secundair onderwijs, opdat de thema’s rond financiële vorming op steeds ruimere schaal in hun lessen zouden kunnen worden verwerkt.

Waarom is financiële vorming op school belangrijk?

Gelet op de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen wordt de nood aan de uitbouw van financiële vorming niet langer in vraag gesteld. Zowel de OESO, de G20 als de Europese Commissie, beveelt aan dat alle landen werk moeten maken van financiële vorming.

Uit studies blijkt bovendien dat goed financieel gedrag het best op een zo jong mogelijke leeftijd en op school kan worden aangeleerd. Waarom?

Een leeromgeving is voor jongeren de ideale omgeving om min of meer complexe begrippen in verband met financiële vorming aan te leren. Sparen, een budget opstellen, zich bewust worden van externe invloeden op ons bestedingsgedrag zijn “goede gewoonten” die het best van de start tot het einde van het schooltraject worden aangeleerd.

Door die basisvaardigheden op school aan te leren, kunnen alle jongeren aangepaste financiële gedragingen aanleren. Zo beschikken zij, ongeacht hun familiale achtergrond, over de nodige basisvaardigheden om hun leven als jongvolwassenen vanuit financieel oogpunt te kunnen organiseren.

Wikifin.be is niet enkel actief in het onderwijs

De FSMA zet haar werkzaamheden rond financiële vorming via het programma Wikifin.be verder. Sinds de lancering op 31 januari 2013 nam de populariteit van Wikifin.be gestaag toe. De website heeft de kaap van twee miljoen bezoekers al lang overschreden. De spaarsimulator (386 000 bezoekers), de pensioenquiz (110 000 deelnemers) en de IMMOsimulator (115 000 simulaties sinds de lancering ervan in 2014) behoren tot de meest geconsulteerde pagina’s van de website.

Er wordt permanent verder gebouwd aan het Wikifin.be-platform. Naast thema’s zoals “Sparen en beleggen”, “Lenen” of “Zich verzekeren” bevat de site ook belangrijke informatie die een antwoord biedt op de vele geldvragen die rijzen bij belangrijke levensmomenten zoals “Studeren”, “Leven als koppel”, “Wonen”, “Met kinderen”, “Uit elkaar gaan”, “Pensioen” en “Erfenis”. De brede waaier aan simulatoren, quizzen en checklists vormt een praktische aanvulling op al die informatie. Dat aanbod zal nog verder worden aangevuld met een luik dat speciaal voor het onderwijs is bestemd. Dat materiaal zal geleidelijk en steeds in samenspraak met de onderwijsnetwerken, de onderwijsinspectie en de leerkrachten worden uitgebouwd, zodat het optimaal is aangepast aan de verwachtingen van de actoren op het terrein.

Nieuw portaal Wikifin@school

Ontdek het nieuwe portaal van Wikifin@school voor het Franstalig onderwijs. Het portaal voor het Vlaams Onderwijs is actief vanaf eind oktober.

Nieuwe portaal van Wikifin@school