Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Het Wikifin Lab opent de deuren, een uniek financieel belevingscentrum voor scholen

Vandaag opent de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de deuren van het Wikifin Lab in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin en meerdere ministers. Het Wikifin Lab is een interactief belevingscentrum voor financiële educatie, gericht op leerlingen van het secundair onderwijs. Met zijn volledige digitale parcours is het Wikifin Lab voor een toezichthouder als de FSMA uniek in de wereld.

Wikifin Lab Logo

Experimenteren om geldzaken beter te leren begrijpen

In het Wikifin Lab kunnen leerlingen van het secundair onderwijs gratis terecht om te experimenteren met verschillende financiële situaties uit het dagelijkse leven. Ze worden er uitgedaagd om hun kritische geest aan te scherpen en financiële en consumptiekeuzes te maken die zowel individueel als maatschappelijk impact hebben. Het inzicht dat ze zo krijgen, zal hen helpen om geldzaken beter te begrijpen en om later bewuste financiële keuzes te maken.

Interactief en digitaal parcours

Bezoekers ontdekken in het Wikifin Lab een interactief parcours op een oppervlakte van ruim duizend vierkante meter. Aan de hand van digitale tools leggen ze een traject van 2.45 uur af. Interactiviteit speelt hierin een belangrijke rol. Zo werken de leerlingen afwisselend individueel, in groepjes van vier en samen met de hele klas onder begeleiding van een animator.

Naast het interactieve parcours is er in het Wikifin Lab ook een ‘kennismuur’. Daar vinden de leerlingen uitleg over bepaalde financiële begrippen aan de hand van ludieke voorwerpen.

Budgetbeheer als rode draad

Het hele parcours draait rond de vraag ‘Hoe hou ik mijn budget in evenwicht?’. Deze centrale vraag is uitgewerkt in verschillende thema’s en wordt vanuit volgende invalshoeken benaderd:

  • Hoe wordt mijn consumptiegedrag beïnvloed?
  • Neem ik risico’s met mijn spaargeld? Zo ja, welke?
  • Wat zijn de gevolgen van mijn financiële keuzes voor mij en voor de maatschappij?

Als afronding van het bezoek bekijken de leerlingen een film in het auditorium. Deze film heeft als kernboodschap ‘Stel alles in het werk om je eigen projecten en dromen te kunnen realiseren’ en wil de bezoeker zo versterken in zijn latere keuzes rond geldzaken.

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA

"Het Wikifin Lab geeft jongeren inzicht in geldzaken en stimuleert hun kritische geest en interesse om met kennis van zaken financiële keuzes te maken in hun dagelijks leven."

Het Wikifin Lab opent de deuren: een financieel educatief centrum, uniek in de wereld

Aansluiting bij de eindtermen

Het Wikifin Lab is uitgewerkt samen met leerkrachten, pedagogen en wetenschappers (KU Leuven, UCLouvain, ULB en Universiteit Maastricht) gespecialiseerd in gedragseconomie en gaming.

Hierbij is het parcours grotendeels afgestemd op de eindtermen in het Nederlandstalig onderwijs.

De FSMA heeft alle maatregelen getroffen rond veiligheid en hygiëne om de schoolbezoeken conform de richtlijnen van de overheid te laten verlopen.

Het Wikifin Lab is gevestigd in de Congresstraat 18 in Brussel, naast het gebouw van de FSMA.

Meer info

Wilt u het Wikifin Lab bezoeken? Wilt u meelopen tijdens een schoolbezoek? Of wilt u meer weten over het Wikifin Lab? Contacteer dan de FSMA via press@fsma.be.

Meer informatie

Over de FSMA en Wikifin

Het Wikifin Lab is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de FSMA. De FSMA houdt toezicht op de Belgische financiële sector. Ze kreeg daarnaast de wettelijke opdracht een bijdrage te leveren tot de financiële educatie van de bevolking. Ze heeft hiervoor in 2012 een programma financiële educatie opgezet onder de naam "Wikifin".

In het kader van het Wikifin-programma lanceerde de FSMA onder meer de website www.wikifin.be. Hier vinden consumenten een schat aan neutrale, betrouwbare en praktische informatie over geldzaken. Handige tools helpen hen onder andere bij de keuze van een spaar- of zichtrekening of om te begrijpen hoe een erfenis verdeeld wordt. De Wikifin-website is zeer succesvol met bijna vier miljoen bezoeken per jaar.

De tweede pijler van het Wikifin-programma is de samenwerking met het onderwijs. Geld leren beheren en goede financiële gewoontes aanleren, gebeurt het best zo vroeg mogelijk om later de juiste financiële reflexen te hebben. Om leerkrachten te ondersteunen tijdens de lessen financiële educatie, biedt Wikifin gratis pedagogisch lesmateriaal voor het lager en het secundair onderwijs aan. Al het lesmateriaal is beschikbaar op het platform www.wikifin.be/nl/wikifin-at-school.  Dit materiaal werd ontwikkeld in samenwerking met verschillende onderwijsnetten en is afgestemd op de eindtermen. Ruim 7000 leerkrachten hebben al gebruik gemaakt van dit materiaal, dat ondertussen meer dan 72 000 keer werd gedownload.

Het Wikifin Lab is als derde pijler een aanvulling op het lesmateriaal voor in de klas. Leerlingen kunnen er ter plaatse experimenteren met uiteenlopende financiële situaties die ze in het dagelijkse leven zullen tegenkomen. Ze krijgen er de mogelijkheid om hun inzichten in financiële basismechanismes te verbeteren. Zo zijn ze beter geïnformeerd en krijgen ze zin om hun geldzaken in handen te nemen.