Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

OESO-Onderzoek: Belgen scoren gemiddeld op financiële geletterdheid

De Belg heeft een gemiddeld niveau van financiële geletterdheid. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek van de OESO. Financiële geletterdheid is een combinatie van kennis, gedrag en attitude rond financiële zaken. Voor België voerde Wikifin.be, het programma financiële educatie van de FSMA, dit onderzoek uit in maart 2015.

Logo Wikifin

Belgen scoren gemiddeld op financiële kennis (Wat weet ik over geldzaken?) en financiële attitudes (Hoe sta ik tegenover geldzaken?). 70 % van de Belgen haalt echter een hoge score in de categorie ‘financieel gedrag’ (Hoe ga ik om met geldzaken?). Het gemiddelde in de OESO-landen is slechts 53 %.

Hoge Belgische score op financieel gedrag

De hogere score voor financieel gedrag vloeit onder meer voort uit het actieve spaargedrag van de Belgen: tijdens de laatste twaalf maanden spaarde 75 % van de Belgen, tegenover slechts 60 % in de OESO-landen. Daarnaast maakt 62 % van de Belgen plannen op lange termijn rond hun financiën, tegenover het OESO-gemiddelde van 49 %. Bovendien consulteert 24 % van de Belgen bij het aankopen van een financieel product een onafhankelijke bron. Ter vergelijking: in de OESO-landen tikt dat percentage af op 11 %. Er zijn in België geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen inzake financieel gedrag.

Verschillen tussen mannen en vrouwen bij financiële kennis en financiële attitudes

Er zijn internationaal en in België wel duidelijke genderverschillen bij zowel financiële kennis als financiële attitudes. Voor financiële kennis behaalt 68 % van de Belgische mannen een hoge score, tegenover slechts 52 % van de vrouwen. Gemiddeld behaalt 60 % van de Belgen een hoge score op financiële kennis, wat dicht ligt bij het gemiddelde niveau in de OESO-landen (62 %).

Ook inzake financiële attitudes scoren Belgen gemiddeld: 56 % van de Belgen behaalt een hoge score, tegenover 53 % in de OESO-landen. Opnieuw zijn hier duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen in België: 52 % van de mannen behaalt een hoge score terwijl bij de vrouwen 60 % een hoge score behaalt. Concreet betekent dit dat vrouwen bijvoorbeeld vaak meer gefocust zijn op een langetermijnplanning inzake hun financiën in vergelijking met mannen.

Jong geleerd is oud gedaan

De OESO besluit dat het niveau van financiële geletterdheid kan verhogen door op voldoende jonge leeftijd te starten met financiële educatie, en dat idealiter op school. De OESO vraagt daarom aan overheidsinstanties om de financiële weerbaarheid, langetermijnplanning inzake financiën, financiële vaardigheden en gedrag van volwassen, … te verhogen door doeltreffende en krachtige financiële educatie aan (toekomstige) consumenten aan te reiken.

Wikifin.be zet hier reeds op in en is sinds enkele jaren actief in het onderwijs. Op het financiële portaal www.wikifin.be is er een ruim aanbod gratis lessuggesties om financiële educatie een plaats te geven in het secundair onderwijs. Sinds begin oktober heeft Wikifin.be ook een aanbod aan lesmateriaal voor het lager onderwijs, om ook daar financiële educatie aan bod te kunnen laten komen. Meer dan 30.000 kinderen van het lager onderwijs speelden “Budg€tPRET” tijdens De Week van het Geld in 2016. Van 27 maart tot 2 april 2017 organiseert Wikifin.be opnieuw De Week van het Geld. Er zal extra aandacht gegeven worden aan financiële educatie in het onderwijs met acties gericht op het basis- en secundair onderwijs.

Belgen in de middenmoot

België scoort dus vrij goed inzake financiële geletterdheid. Maar er is nog ruimte voor verbetering. Daarom volgt Wikifin.be de reeds ingeslagen weg en worden activiteiten verder uitgebouwd rond de drie pijlers van het programma: het portaal www.wikifin.be met sensibiliseringsacties voor het brede publiek, het onderwijs en samenwerking met andere organisaties die werken rond financiële educatie. Hierbij blijft de nodige aandacht behouden voor de drie componenten van financiële geletterdheid, met name kennis, gedrag en attitude, aangezien er weinig samenhang is tussen deze componenten.

Over het onderzoek

Het internationaal vergelijkend onderzoek rond financiële geletterdheid werd gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In België werd dit onderzoek uitgevoerd door Wikifin.be in maart 2015. In het kader van dit onderzoek werden 2.000 Belgen telefonisch bevraagd door het onafhankelijke onderzoeksbureau TNS. De resultaten van het Belgische onderzoek kunnen geconsulteerd worden op de website van Wikifin.be.

Aan het internationaal vergelijkend onderzoek van de OESO namen, naast België, 29 landen deel:

Albanië, Brazilië, British Virgin Island, Canada, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Hong Kong, Hongarije, Jordanië, Kroatië, Zuid-Korea, Letland, Litouwen, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Tsjechië, Zuid-Afrika, Thailand, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Wit-Rusland.