Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Wikifin.be en de KU Leuven zetten samen in op onderzoek rond financiële geletterdheid

Wikifin.be, het programma financiële vorming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), en de KU Leuven lanceren vandaag de Wikifin-Leerstoel Financiële Geletterdheid. Deze leerstoel heeft als belangrijkste doel om de financiële geletterdheid in België onder de loep te nemen.

Logo Wikifin

Op basis daarvan kunnen het beleid en het werkveld hun activiteiten beter afstemmen op de noden in ons land. De leerstoel is toegekend aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, professor Geert Van Campenhout wordt de titularis.

De aandacht voor financiële vorming is in België de laatste jaren sterk toegenomen. In de recent bekendgemaakte toekomstplannen van de Vlaamse Regering voor het onderwijs krijgt financiële geletterdheid - naast wiskunde, Nederlands en digitale kennis - een prominente plaats als basisgeletterdheid in de eerste graad van het secundair onderwijs. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 45 % van de volwassenen in België financieel ongeletterd is. Deze groep zal daardoor minder goed voorbereid zijn op zijn pensioen, fouten maken bij het inschatten van risico en schulden slechter beheren.

Hoewel het belang van financiële vorming algemeen erkend wordt, is er nog duidelijk nood aan academisch en beleidsrelevant onderzoek. Dat onderzoek moet meer inzicht geven in de financiële geletterdheid van de bevolking en in het financieel gedrag van kwetsbare doelgroepen. Dit zal toelaten om het beleid rond financiële geletterdheid beter af te stemmen op de noden. De nieuwe inzichten zullen ook andere stakeholders helpen om hun werkzaamheden te verfijnen en uit te bouwen. Door de handen in elkaar te slaan zijn Wikifin.be en de KU Leuven overtuigd hier een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren. De Wikifin-Leerstoel Financiële Geletterdheid is de eerste leerstoel die toegekend wordt aan onderzoekers van de Campus Brussel.

De FSMA heeft in 2013 haar programma financiële vorming, Wikifin.be genaamd, opgericht om invulling te geven aan haar wettelijke bevoegdheid om bij te dragen tot financiële vorming. Sinds de lancering werd www.wikifin.be, een website met onafhankelijke en betrouwbare informatie over geldzaken, meer dan 3 miljoen keer bezocht. Daarnaast werden belangrijke stappen gezet om financiële vorming een plaats te geven in het onderwijs. Samen met de betrokken stakeholders bouwt Wikifin.be verder aan financiële vorming in België. De nieuwe Wikifin-Leerstoel Financiële Geletterdheid vormt daar een onderdeel van.

Logo KU Leuven