Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Wikifin.be geeft financiële informatie voor ‘belangrijke levensmomenten’ en lanceert een ‘pensioenquiz’

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) breidt haar portaalwebsite voor financiële vorming Wikifin.be uit. Bovenop de productinformatie komt er nu een pakket aan financiële informatie die nuttig is voor belangrijke levensmomenten: de studies,  een woning zoeken, met twee gaan leven, het pensioen, ... Rond het pensioen start Wikifin.be een sensibiliseringscampagne met een pensioenquiz. De campagne startte vandaag in aanwezigheid van de vice-eersteminister Alexander De Croo, minister van Pensioenen, en de minister van Financiën, Koen Geens.

Logo Wikifin

Met de opstart van de portaalsite Wikifin.be op 31 januari jl., lanceerde de FSMA haar programma rond financiële vorming. Wikifin.be stelt neutrale, betrouwbare en toegankelijke financiële informatie ter beschikking van de consumenten. Daarnaast zijn er op de site ook tools te vinden, zoals de spaarsimulator. Sinds zijn lancering is Wikifin.be al zo'n 260 000 keer bezocht door meer dan 200 000 bezoekers. Tot nog toe zijn meer dan 250 000 simulaties uitgevoerd via de spaarsimulator.

De portaalsite Wikifin.be wordt continu verder uitgebouwd. Wikifin.be bevat al uitgebreide informatie over tal van thema's (sparen & beleggen, lenen, verzekeren, ...). Vandaag komt daar een benadering gebaseerd op levensmomenten bij. Deze aanpak is belangrijk omdat het op sleutelmomenten is dat de consument zich vragen stelt en meer bereid is om met zijn geldzaken bezig te zijn. De levensmomenten "studeren", "wonen", "leven als koppel", en "pensioen" zullen in de loop van 2013 geleidelijk worden aangevuld met de levensmomenten "met kinderen", "uit elkaar", "levenseinde" en "werken".

Wikifin.be lanceert zijn eerste sensibiliseringscampagne rond het thema "pensioenen" en nodigt alle burgers uit om de pensioenquiz in te vullen. Die didactische quiz, met versies voor verschillende leeftijdsgroepen, is bedoeld om jongeren en minder jongeren te sensibiliseren voor dit thema. De burger vindt immers niet steeds de antwoorden op zijn vragen: zal ik genoeg geld hebben om comfortabel te kunnen blijven leven? hoeveel moet ik nog sparen? op welke leeftijd zal ik kunnen stoppen met werken: op 62 jaar of op 65 jaar? enz. Wikifin.be wil de weg wijzen naar duidelijke en betrouwbare antwoorden op die vragen.

De lopende hervorming van het pensioenstelsel maakt het thema pensioenen brandend actueel. Deze belangrijke fase in de financiële levensweg belangt iedereen aan, ongeacht of je nu bijdragen stort, reeds een pensioenuitkering krijgt of weldra zal krijgen. De resultaten van de quiz zullen nog voor de zomer bekendgemaakt worden.

Dit initiatief van Wikifin.be wordt promotioneel ondersteund met een radiospot die van 28 mei tot en met 9 juni zal worden uitgezonden en met een visuele campagne en banners. Het merendeel van de Nederlandstalige en Franstalige kranten alsook zeer uiteenlopende organisaties uit het middenveld hebben ermee ingestemd om deze actie te steunen en kosteloos te promoten.

Op het programma van Wikifin.be voor de herfst 2013 staat een campagne over sparen die specifiek is gericht tot jongeren.

"Het feit dat het pensioen het eerste campagnethema is voor Wikifin.be, zet nogmaals in de verf dat dit thema belangrijk is voor iedereen. De pensioenquiz en de toelichting daarbij leveren nuttige informatie en tips voor het plannen van het pensioen", zei minister De Croo.

"Als minister van Financiën vind ik financiële vorming van groot belang. Wikifin.be heeft vanaf de start bewezen dat er heel veel vraag is naar neutrale, betrouwbare en toegankelijke financiële info. Deze nieuwe toepassing zal aan heel veel mensen een correct antwoord geven op vragen rond hun toekomstig pensioen", stelde minister Geens.

"'Wikifin.be heeft tijdens zijn eerste maanden op de nodige belangstelling en bezoekers kunnen rekenen. Een groot aantal gezinnen maakten gebruik van de spaarsimulator om het rendement op hun spaargeld te berekenen. De nieuwe benadering op basis van levensmomenten zal het voor de gezinnen eenvoudiger maken de antwoorden te vinden op de financiële vragen die zij zich op dat moment stellen", aldus vice-eersteminister Johan Vande Lanotte, minister van Economie, Consumenten en Noordzee.

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA

"De wetgever heeft de FSMA de uitdrukkelijke opdracht gegeven om bij te dragen aan de financiële vorming. Met de invoering van de nieuwe benadering 'levensmomenten' en de eerste campagne 'pensioenquiz', zet de FSMA een nieuwe stap in de uitvoering van haar programma rond financiële vorming".

Het programma rond financiële vorming beperkt zich overigens niet tot die portaalsite, maar is ook opgebouwd rond twee andere pijlers: het onderwijs en de uitwisseling van goede praktijken tussen de actoren die bij de financiële vorming betrokken zijn.

Ontdek de nieuwe portaalsite voor financiële vorming www.wikifin.be en neem deel aan onze pensioenquiz.

Twitter

Volg ons ook op Twitter @wikifin_NL.