Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Samenwerking met internationale organisaties

Tal van internationale organisatie werken rond financiële educatie. Hun doelstelling is om nieuwe inzichten inzake financiële educatie en geletterdheid te ontwikkelen en te delen.

Om het Wikifin-programma af te stemmen op deze inzichten zet de FSMA in op de samenwerking met onder andere volgende internationale organisaties:

  • IOSCO, de wereldwijde organisatie van beurstoezichthouders. Binnen IOSCO staat het Committee C8 on Retail Investors in voor het beleidswerk op het gebied van retailbeleggers en financiële geletterdheid. De FSMA is sinds 2013 lid van dit comité.
  • The Joint Committee of the European Supervisory Authorities (ESA's), het samenwerkingsverband tussen de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (Europese Autoriteit voor effecten en markten, ESMA; Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, EIOPA; Europese Bankautoriteit, EBA). De FSMA neemt binnen dit samenwerkingsverband deel aan de subgroep rond financiële educatie. Deze subgroup publiceerde in juni 2023 een informatiedocument over de impact van inflatie op spaargeld, beleggingen, pensioen en verzekeringen; en in december 2023 een informatiedocument over duurzaamheid.
  • The International Network on Financial Education (INFE) van de OESO. Dit netwerk ondersteunt beleidsmakers en overheidsinstanties bij het ontwerpen en uitvoeren van nationale strategieën voor financiële educatie door onder andere innovatieve methodologieën aan te reiken en best practices te delen. De FSMA is een van de 130 leden van INFE.
  • International Federation of Finance Museums (IFFM). De missie van IFFM is om een raamwerk te bieden voor meer samenwerking tussen musea, het faciliteren van het delen van tentoonstellingen, de uitwisseling van beurzen en wetenschappelijke middelen, en de uitwisseling van informatie en kennis.