Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Wie betaalt je pensioen en hoe?

Op deze pagina

De Federale Pensioendienst (FPD) stort het pensioen van werknemers en zelfstandigen. Hij betaalt ook het pensioen van contractuele ambtenaren en van de meeste benoemde ambtenaren uit.

Uitbetaling

Het veiligste is om je pensioen op een bankrekening te laten storten. Daartoe deel je je bankgegevens mee aan je pensioeninstelling.

Niet akkoord

Denk je dat je pensioen foutief is berekend? Signaleer dat aan je pensioeninstelling. Kom je niet tot een akkoord, richt je dan tot de Ombudsdienst Pensioenen. In laatste instantie kan je aankloppen bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont óf bij een burgerlijke rechtbank (Eerste aanleg, Hof van beroep) als je ambtenaar bent.

Je had een gemengde loopbaan

Eén gepensioneerde op drie had een gemengde loopbaan, wat betekent dat hij heeft gewerkt onder verschillende arbeidsstatuten. Dus als werknemer en ambtenaar of als ambtenaar en werknemer … Is dat het geval voor jou? Dan raden we je aan langs te gaan bij een Pensioenpunt. Je vindt er in het hele land. Die dienst werkt overkoepelend voor de drie pensioeninstellingen.

Elke pensioeninstelling onderzoekt je pensioenrechten voor het arbeidsstatuut dat onder haar bevoegdheid valt. Het bedrag van je pensioen wordt berekend in verhouding tot de duur van je loopbaan onder het overeenstemmende statuut.

Overzicht

Je statuut Berekening pensioen Uitbetaling pensioen
Loontrekkende Federale Pensioendienst-Werknemerspensioenen (FPD) Federale Pensioendienst (FPD)
Zelfstandige Het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ) Federale Pensioendienst (FPD)
Ambtenaar Federale Pensioendienst-Ambtenarenpensioenen (FPD) Federale Pensioendienst (FPD)
Gemengde loopbaan Pensioenpunt
Afhankelijk van je situatie
Federale Pensioendienst (FPD)