Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Quiz Belastingen

Wat weet je over de belastingen? Test je kennis!

Vraag 1

Wat betekent progressieve belasting?

Hoe ouder je bent, hoe meer je inkomen wordt belast
Hoe meer geld je verdient, hoe meer je inkomen wordt belast
Hoe rijker je bent, hoe meer je inkomen wordt belast
Jouw antwoord:
Juist antwoord:

Vraag 2

Hoe noemt men het voorschot op je belastingen dat afgehouden wordt van je loon?

De bedrijfsvoorheffing
Het persoonlijke voorschot
De loonbijdrage
Jouw antwoord:
Juist antwoord:
Uitleg: De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de totale belasting die de belastingplichtige zal moeten betalen in het jaar volgend op het jaar waarin de inkomsten worden ontvangen. Dit voorschot wordt elke maand op het brutoloon ingehouden. Bij de berekening van de personenbelasting wordt rekening gehouden met deze inhoudingen aan de bron.

Vraag 3

De belastingaangifte wordt altijd gedaan:

Het jaar waarin de inkomsten worden ontvangen
Het jaar volgend op het jaar waarin de inkomsten zijn ontvangen
Het jaar vóór het jaar waarin de inkomsten zullen worden ontvangen
Jouw antwoord:
Juist antwoord:
Uitleg: De belastingaangifte wordt gedaan voor inkomsten die in het voorgaande jaar zijn ontvangen.

Vraag 4

Wat is een vereenvoudigde aangifte?

Een eenvoudige aangifteformulier voor jongeren tussen 18 en 25 jaar
Een aangifteformulier met vooraf ingevulde rubrieken
Een aangifteformulier voor dummies
Een aangifteformulier voor mensen zonder beroepsinkomsten
Jouw antwoord:
Juist antwoord:
Uitleg: In bepaalde omstandigheden stuurt de administratie je een vereenvoudigde aangifte met alle haar bekende bedragen. Het is belangrijk dat je de bedragen die reeds ingevuld zijn, controleert en zo nodig verbetert of aanvult.

Vraag 5

Wat gebeurt er als je je belastingaangifte niet op tijd indient? Je riskeert...

Een boete
Een belastingverhoging (tot 200%)
Een boete en een belastingverhoging
Jouw antwoord:
Juist antwoord:

Vraag 6

Met welk element wordt geen rekening gehouden bij de berekening van je jaarlijkse personenbelasting?

Je leeftijd
Je woonplaats
Je gezinssituatie (alleenstaand, getrouwd ...)
Je loon
Jouw antwoord:
Juist antwoord:

Vraag 7

Juist of fout? Zolang je minderjarig bent, moet je geen personenbelasting betalen.

Juist
Fout, je moet elk jaar een vast bedrag betalen naargelang je leeftijd
Fout, je moet sowieso de helft van je inkomsten betalen
Fout, als je inkomsten boven een bepaald bedrag liggen, moet je hierop belasting betalen
Jouw antwoord:
Juist antwoord:

Vraag 8

Milan verdient 2348,56 euro na aftrek van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen. Hiervan gaat 28 % bedrijfsvoorheffing af. Hoeveel houdt hij over na aftrek van de bedrijfsvoorheffing?

1690,96 euro
1829,32 euro
2178,46 euro
Jouw antwoord:
Juist antwoord:

Vraag 9

Waarvoor worden de inkomsten van de belastingen niet gebruikt?

De aanleg van nieuwe wegen
Subsidies voor jeugdverenigingen
Loon van politieagenten
De bouw van supermarkten
Jouw antwoord:
Juist antwoord:

Vraag 10

Ava is vorig jaar afgestudeerd en is beginnen werken in november. In totaal heeft ze dat jaar 4136,85 euro verdiend (na aftrek van haar socialezekerheidsbijdragen). Hoeveel belasting zal ze dit jaar moeten betalen?

Geen, want ze woont nog bij haar ouders
Geen, want haar inkomen ligt onder het belastingvrije bedrag
Geen, want ze heeft al bedrijfsvoorheffing betaald
Geen, want ze is nog geen volledig jaar aan het werk
Jouw antwoord:
Juist antwoord:

Meer weten over belastingen? Check Wikifin.be!