Hoe jouw eigendom verkopen als jouw hypothecair krediet nog loopt?

Jouw besluit staat vast: je wil jouw appartement of huis verkopen om een nieuwe woning te kunnen kopen. Wat zijn jouw plichten als jouw hypothecair krediet nog loopt? Je hebt twee mogelijkheden: je kan jouw krediet overdragen op jouw nieuwe woonst of jouw vroegere lening afkopen en een nieuwe afsluiten.

Overdracht van jouw hypothecair krediet

Je wil jouw nieuwe woonst financieren met een hypothecair krediet. Wist je dat je jouw huidige lening kan overdragen op jouw nieuwe eigendom?

Die oplossing is in verschillende opzichten interessant:

 • je moet jouw kredietverstrekker geen schadevergoedingen betalen, omdat jouw lening gewoon doorloopt;
 • jouw hypotheek overdragen is goedkoper dan ze te laten schrappen en daarna een nieuwe af te sluiten;
 • je vermijdt de kosten van een nieuw hypothecair krediet;
 • je behoudt jouw fiscale voordelen. Let wel op: een nieuwe lening kan fiscaal gezien interessanter zijn;
 • je behoudt de voordelen van jouw vroegere krediet. Dat kan interessant zijn als je aan voordelige voorwaarden leende.

Je draagt de eventuele dossier- en expertisekosten. Bij een kredietoverdracht krijg je meestal de kans om opnieuw over de voorwaarden van jouw hypothecair krediet te onderhandelen. Dat is echter niet altijd het geval! Laat je door jouw kredietverstrekker informeren.

 

Jouw hypothecair krediet afkopen om een nieuwe lening af te sluiten

Een kredietoverdracht heeft heel wat voordelen. Toch kan het soms voordeliger zijn om de lening op jouw vroegere woning af te kopen en een nieuwe af te sluiten. Dat is bv. het geval als de intrestvoeten op de markt sterk dalen. Sloot je 5 jaar geleden een hypothecair krediet af aan een vaste rentevoet van 5 %, dan kan het interessanter zijn om een nieuwe lening af te sluiten aan een huidige rentevoet van 3,5 %. Koop jouw vorige krediet echter niet af zonder jouw contract aandachtig na te lezen en, indien nodig, te informeren bij jouw kredietverstrekker! Hij zal je vertellen welke kosten verbonden zijn aan het afkopen van jouw lening (wederbeleggingsvergoeding, schrapping van de hypotheek). Die kosten zijn afhankelijk van het bedrag dat je al terugbetaalde en van het type lening dat je afsloot. Vergeet ook niet dat een nieuwe hypothecaire lening ook weer dossierkosten, hypotheekkosten en eventuele expertisekosten met zich meebrengt.

De wederbeleggingsvergoeding

Wil je jouw hypothecaire lening vóór de eindvervaldag aflossen? Dan zal je jouuw verplichtingen tegenover de kredietverstrekker moeten naleven.

Naast het nog te betalen kredietbedrag, zal de kredietverstrekker je een wederbeleggingsvergoeding vragen. 

Het gaat om een forfaitaire schadevergoeding die een deel dekt van de intresten die hij niet meer zal ontvangen op jouw lening.

De Wikifin-tips

 • De overdracht van jouw huidige krediet op jouw nieuwe woning, bespaar je een aantal kosten:
  • je moet de kredietverstrekker geen schadevergoeding betalen, omdat jouw lening gewoon doorloopt;
  • jouw hypotheek overdragen kost minder dan ze te laten schrappen; 
  • je vermijdt de kosten van een nieuw hypothecair krediet.
 • Ga vóór je een nieuw krediet afsluit na of de voordelige voorwaarden wel degelijk opwegen tegen de kosten die je moet maken om jouw vroegere lening af te kopen.