Hoe uw eigendom verkopen als uw hypothecair krediet nog loopt?

Uw besluit staat vast: u wil uw appartement of huis verkopen om een nieuwe woning te kunnen kopen. Wat zijn uw plichten als uw hypothecair krediet nog loopt? U heeft twee mogelijkheden: u kan uw krediet overdragen op uw nieuwe woonst of uw vroegere lening afkopen en een nieuwe afsluiten.

Overdracht van uw hypothecair krediet

U wil uw nieuwe woonst financieren met een hypothecair krediet. Wist u dat u uw huidige lening kan overdragen op uw nieuwe eigendom?

Die oplossing is in verschillende opzichten interessant:

 • u moet uw kredietverstrekker geen schadevergoedingen betalen, omdat uw lening gewoon doorloopt;
 • uw hypotheek overdragen is goedkoper dan ze te laten schrappen en daarna een nieuwe af te sluiten;
 • u vermijdt de kosten van een nieuw hypothecair krediet;
 • u behoudt uw fiscale voordelen. Let wel op: een nieuwe lening kan fiscaal gezien interessanter zijn;
 • u behoudt de voordelen van uw vroegere krediet. Dat kan interessant zijn als u aan voordelige voorwaarden leende.

U draagt de eventuele dossier- en expertisekosten. Bij een kredietoverdracht krijgt u meestal de kans om opnieuw over de voorwaarden van uw hypothecair krediet te onderhandelen. Dat is echter niet altijd het geval! Laat u door uw kredietverstrekker informeren.

 

Uw hypothecair krediet afkopen om een nieuwe lening af te sluiten

Een kredietoverdracht heeft heel wat voordelen. Toch kan het soms voordeliger zijn om de lening op uw vroegere woning af te kopen en een nieuwe af te sluiten. Dat is bv. het geval als de intrestvoeten op de markt sterk dalen. Sloot u 5 jaar geleden een hypothecair krediet af aan een vaste rentevoet van 5%, dan kan het interessanter zijn om een nieuwe lening af te sluiten aan een huidige rentevoet van 3,5%. Koop uw vorige krediet echter niet af zonder uw contract aandachtig na te lezen en, indien nodig, te informeren bij uw kredietverstrekker! Hij zal u vertellen welke kosten verbonden zijn aan het afkopen van uw lening (wederbeleggingsvergoeding, schrapping van de hypotheek). Die kosten zijn afhankelijk van het bedrag dat u al terugbetaalde en van het type lening dat u afsloot. Vergeet ook niet dat een nieuwe hypothecaire lening ook weer dossierkosten, hypotheekkosten en eventuele expertisekosten met zich meebrengt.

De wederbeleggingsvergoeding

Wil u uw hypothecaire lening vóór de eindvervaldag aflossen? Dan zal u uw verplichtingen tegenover de kredietverstrekker moeten naleven.

Naast het nog te betalen kredietbedrag, zal de kredietverstrekker u een wederbeleggingsvergoeding vragen. 

Het gaat om een forfaitaire schadevergoeding die een deel dekt van de intresten die hij niet meer zal ontvangen op uw lening.

De Wikifintips

 • De overdracht van uw huidige krediet op uw nieuwe woning, bespaart u een aantal kosten:
  • u moet de kredietverstrekker geen schadevergoeding betalen, omdat uw  lening gewoon doorloopt;
  • uw hypotheek overdragen kost minder dan ze te laten schrappen; 
  • u vermijdt de kosten van een nieuw hypothecair krediet.
 • Ga vóór u een nieuw krediet afsluit na of de voordelige voorwaarden wel degelijk opwegen tegen de kosten die u moet maken om uw vroegere lening af te kopen.