De Centrale voor Kredieten aan Particulieren

Alle kredieten op een rijtje

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt georganiseerd door de Nationale Bank van België. Ze registreert alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die werden afgesloten door personen in de privésfeer. Kredietgevers zijn verplicht om elke nieuwe of gewijzigde lening aan deze kredietcentrale mee te delen. Kredietgevers melden bovendien niet alleen klassieke leningen aan de kredietcentrale, maar ook flexibele leningen om met een kredietkaart te kunnen betalen en om op uw zichtrekening onder nul te kunnen gaan.

Als u uw krediet niet tijdig terugbetaalt

Naast informatie over toegekende leningen verzamelt de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ook gegevens over wanbetalingen. Als u 3 afbetalingen achterstaat op uw lening of een bedrag 3 maanden niet betaalt, dan meldt uw kredietgever dat aan de kredietcentrale. Idem als u voor langer dan 3 maanden in het rood blijft staan op uw zichtrekening of het openstaande bedrag op uw kredietkaart niet afrekent. De eerste keer dat u als wanbetaler in de kredietcentrale opgenomen wordt, brengt de kredietcentrale u hiervan persoonlijk op de hoogte.

Als u vaststelt dat er foute informatie over u in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren staat, dan kan u een rechtzetting aanvragen. Alle informatie over hoe u dat kan doen vindt u op deze website.

Een verplichte controle

Uw kredietgever is verplicht om u het juiste krediet aan te bieden voor uw persoonlijke situatie. Hij moet ook controleren of u de lening wel zal kunnen terugbetalen. Om zijn kredietonderzoek grondig te kunnen doen zal hij u dus veel vragen stellen en een formulier opstellen dat u moet ondertekenen. Wat als u een lening wil aangaan om een andere lening terug te betalen? Dat is een erg gevaarlijke situatie voor zowel de kredietgever als uzelf. Als uw kredietgever vermoedt dat u een extra lening niet aankan, dan moet ze u die weigeren.

De Wikifintips

  • Ook al lijkt de Centrale voor Kredieten aan Particulieren een inbreuk op de privacy, ze heeft als doel u te beschermen tegen een te grote schuldenlast.
  • Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent de Centrale voor Kredieten aan Particulieren op de website van de Nationale Bank van België.