De Centrale voor Kredieten aan Particulieren

Alle kredieten op een rijtje

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt georganiseerd door de Nationale Bank van België. Ze registreert alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die werden afgesloten door personen in de privésfeer. Kredietgevers zijn verplicht om elke nieuwe of gewijzigde lening aan deze kredietcentrale mee te delen. Kredietgevers melden bovendien niet alleen klassieke leningen aan de kredietcentrale, maar ook 'flexibele' leningen om met een kredietkaart te kunnen betalen en om op jouw zichtrekening onder nul te kunnen gaan.

Als je jouw krediet niet tijdig terugbetaalt

Naast informatie over toegekende leningen verzamelt de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ook gegevens over wanbetalingen. Als je 3 afbetalingen achterstaat op jouw lening of een bedrag 3 maanden niet betaalt, dan meldt jouw kredietgever dat aan de kredietcentrale. Idem als je voor langer dan 3 maanden in het rood blijft staan op jouw zichtrekening of het openstaande bedrag op jouw kredietkaart niet afrekent. De eerste keer dat je als wanbetaler in de kredietcentrale opgenomen wordt, brengt de kredietcentrale je hiervan persoonlijk op de hoogte.

Als je vaststelt dat er foute informatie over jou in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren staat, dan kan je een rechtzetting aanvragen. Daarvoor richt je je best tot jouw kredietgever en verstrekt hem alle gegevens van jouw verzoek.

Een verplichte controle

Jouw kredietgever is verplicht om je het juiste krediet aan te bieden voor jouw persoonlijke situatie. Hij moet ook controleren of je de lening wel zal kunnen terugbetalen. Om zijn kredietonderzoek grondig te kunnen doen zal hij je dus veel vragen stellen en een formulier opstellen dat je moet ondertekenen. Wat als je een lening wil aangaan om een andere lening terug te betalen? Dat is een erg gevaarlijke situatie voor zowel de kredietgever als jezelf. Als jouw kredietgever vermoedt dat je een extra lening niet aankan, dan moet ze je die weigeren.

De Wikifin-tips

  • Ook al lijkt de Centrale voor Kredieten aan Particulieren een inbreuk op de privacy, ze heeft als doel je te beschermen tegen een te grote schuldenlast.
  • Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent de Centrale voor Kredieten aan Particulieren op de website van de Nationale Bank van België.