De kredietovereenkomst

De kleine lettertjes

Lees je niet graag de kleine lettertjes van een contract? Ze zijn nochtans erg belangrijk. Ze bepalen immers de voorwaarden van jouw krediet. Zo lang alles goed gaat zijn die regeltjes inderdaad niet belangrijk. Maar van zodra er iets mis loopt, zijn het net die kleine lettertjes die bepalen hoe het probleem wordt aangepakt. Teken daarom nooit een overeenkomst zonder dat je tot in de puntjes begrijpt waarvoor je je engageert.

Er bestaan heel veel verschillende leningen. Iedere kredietovereenkomst is dan ook anders. Maar toch zijn er bepaalde gegevens die alle contracten moeten bevatten.

Het consumentenkrediet

Het consumentenkrediet komt courant voor in 2 vormen: als een flexibele geldreserve (revolvingkrediet) of als een lening op afbetaling. Dit zijn doorgaans leningen voor kleinere bedragen voor kortere periodes en voor persoonlijke aankopen. Dat kan van alles zijn zoals bv. een auto, een nieuwe gasketel of wasmachine, enz.

Het kredietcontract moet minstens in 2 identieke exemplaren opgemaakt worden en minstens volgende informatie bevatten:

 • het soort krediet;
 • de volledige gegevens van de kredietgever en de kredietnemer (en eventueel de gegevens van wie borg staat voor jou);
 • het geleende bedrag, de afbetalingsperiode en de voorwaarden voor terugbetaling, het jaarlijkse kostenpercentage en een aflossingstabel met de maandelijkse terugbetalingen; de debetrentevoet; het JKP ;
 • de waarborgen voor de kredietgever;
 • de hoogte van de boetes en verwijlintresten als je te laat betaalt en een waarschuwing over de gevolgen bij wanbetaling;
 • de procedure die gevolgd moet worden als je of de kredietverstrekker de lening vroeger wenst stop te zetten dan afgesproken in het contract;
 • de vergoedingen bij vervroegde terugbetaling;
 • de te volgen procedure bij het stopzetten van het contract;
 • de mogelijke procedures bij klachten;
 • het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen de 14 dagen na ondertekening.

Vooraleer je ondertekent, schrijf je 'gelezen en goedgekeurd voor … euro terug te betalen op krediet'.

De hypothecaire lening (woonkrediet)

Om de aankoop van een bouwgrond of het kopen of renoveren van jouw woning te financieren, doen de meeste mensen een beroep op een hypothecaire lening. Het gaat dan meestal ook om grote bedragen die over een periode van 20 à 30 jaar worden terugbetaald. Wanneer je zo een dergelijk belangrijk contract afsluit voor zo'n lange periode, moet je je daar heel goed over informeren. Je kan alles over het hypothecair krediet te weten komen in onze Wikifinrubriek daarover.

De Wikifin-tips

 • Kijk na of jouw kredietovereenkomst alle nodige informatie bevat.
 • Neem de tijd om jouw kredietovereenkomst grondig te lezen. Stel alle vragen die je nog hebt, vooraleer je het contract ondertekent.
 • Bij een consumentenkrediet heb je vanaf de ondertekening van jouw contract nog 14 dagen bedenktijd. Stuur jouw kredietverstrekker onmiddellijk een aangetekende brief als je binnen deze periode van jouw lening wenst af te zien.