De kredietovereenkomst

De kleine lettertjes

Leest u niet graag de kleine lettertjes van een contract? Ze zijn nochtans erg belangrijk. Ze bepalen immers de voorwaarden van uw krediet. Zo lang alles goed gaat zijn die regeltjes inderdaad niet belangrijk. Maar van zodra er iets mis loopt, zijn het net die kleine lettertjes die bepalen hoe het probleem wordt aangepakt. Teken daarom nooit een overeenkomst zonder dat u tot in de puntjes begrijpt waarvoor u zich engageert.

Er bestaan heel veel verschillende leningen. Iedere kredietovereenkomst is dan ook anders. Maar toch zijn er bepaalde gegevens die alle contracten moeten bevatten.

Het consumentenkrediet

Het consumentenkrediet komt courant voor in 2 vormen: als een flexibele geldreserve (revolvingkrediet) of als een lening op afbetaling. Dit zijn doorgaans leningen voor kleinere bedragen voor kortere periodes en voor persoonlijke aankopen. Dat kan van alles zijn zoals bv.  een auto, een nieuwe gasketel of wasmachine, enz.

Het kredietcontract moet minstens in 2 identieke exemplaren opgemaakt worden en minstens volgende informatie bevatten:

 • het soort krediet;
 • de volledige gegevens van de kredietgever en de kredietnemer (en eventueel de gegevens van wie borg staat voor u);
 • het geleende bedrag, de afbetalingsperiode en de voorwaarden voor terugbetaling, het jaarlijkse kostenpercentage en een aflossingstabel met de maandelijkse terugbetalingen; de  debetrentevoet; het JKP ;
 • de waarborgen voor de kredietgever;
 • de hoogte van de boetes en verwijlintresten als u te laat betaalt en een waarschuwing over de gevolgen bij wanbetaling;
 • de procedure die gevolgd moet worden als u of de kredietverstrekker de lening vroeger wenst stop te zetten dan afgesproken in het contract;
 • de vergoedingen bij vervroegde terugbetaling;
 • de te volgend procedure bij het stopzetten van het contract;
 • de mogelijke procedures bij klachten;
 • het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen de 14 dagen na ondertekening.

Vooraleer u ondertekent, schrijft u “gelezen en goedgekeurd voor … euro terug te betalen op krediet”.

De hypothecaire lening (woonkrediet)

Om de aankoop van een bouwgrond of het kopen of renoveren van uw woning te financieren, doen de meeste mensen een beroep op een hypothecaire lening. Het gaat dan meestal ook om grote bedragen die over een periode van 20 à 30 jaar worden terugbetaald. Wanneer u zo een dergelijk belangrijk contract afsluit voor zo'n lange periode, moet u zich daar heel goed over informeren. U kan alles over het hypothecair krediet te weten komen in onze Wikifinrubriek daarover.

De Wikifintips

 • Kijk na of uw kredietovereenkomst alle nodige informatie bevat.
 • Neem de tijd om uw kredietovereenkomst grondig te lezen. Stel alle vragen die u nog heeft, vooraleer u het contract ondertekent.
 • Bij een consumentenkrediet heeft u vanaf de ondertekening van uw contract nog 14 dagen bedenktijd. Stuur uw kredietverstrekker onmiddellijk een aangetekende brief als u binnen deze periode van uw lening wenst af te zien.