Waar kan u terecht met klachten over uw lening?

Soms gaat er wel eens iets mis of voelt u zich tekort gedaan. Als u een klacht wil neerleggen in verband met een lening, dan zijn er verschillende mogelijkheden. We zetten ze voor u op een rijtje.

1. Begin bij het begin

Als u een klacht heeft over een lening, contacteer dan in de eerste plaats de klantendienst of klachtendienst van uw kredietgever. Misschien berustte alles op een misverstand en kan de situatie rechtgezet worden.
Pas als u bij uw kredietgever geen gehoor vindt, zet u best verdere stappen.

2. Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen

Als uw kredietgever geen goede oplossing gebracht heeft voor uw klacht, dan kan u in veel gevallen naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen stappen. Om uw klacht te laten behandelen bij deze ombudsdienst moet er aan enkele voorwaarden voldaan zijn, zoals:

  • u bent een particulier (dus geen onderneming of vzw) die optreedt voor eigen rekening;
  • de kredietgever is lid van Ombudsfin;
  • de klacht is nog niet bij een rechtbank aangekaart;
  • de klacht is reeds ingediend bij de klachtendienst van de kredietgever of de kredietbemiddelaar en er werd binnen een redelijke termijn niet afdoende op gereageerd;
  • uw klacht gaat niet over commerciële beslissingen van de kredietgever zoals bv. beslissingen over de intrestvoet op het krediet, of om u een krediet te weigeren, enz.;
  • uw klacht gaat niet over het feit dat uw kredietgever u teveel leningen gaf.

De procedure staat volledig uitgelegd op de website van Ombudsfin. De ombudsman zal optreden als neutrale bemiddelaar tussen u en uw kredietgever. U mag van de ombudsman dus niet verwachten dat hij altijd uw klacht steunt.

Kreeg u een lening van een verzekeringsonderneming? Dan kan u met uw klachten niet terecht bij Ombudsfin, maar wel bij de Ombudsman van de Verzekeringen. Meer informatie daarover vindt u op deze website.

3. De ombudsman kan u niet helpen?

Soms kan Ombudsfin (voor kredieten afgesloten door particulieren) of de Ombudsman van de Verzekeringen u niet helpen met uw klacht. Dat kan zijn omdat hij niet bevoegd is of omdat er na bemiddeling nog geen oplossing uit de bus komt. Dan kan u nog elders terecht.

Als u een klacht heeft over een consumentenkrediet kan u terecht bij Meldpunt.

Leveren al deze stappen geen resultaat op waarmee u vrede kan nemen, dan kan u in laatste instantie ook naar een advocaat stappen. Maar weet dat dit een erg dure optie kan zijn. Controleer in dit geval of u geen rechtsbijstandverzekering  heeft die kan tussenkomen.

De Wikifintips

  • Probeer altijd eerst de problemen op te lossen met de contactpersoon, de klantendienst of de klachtendienst van uw kredietgever. Met een beetje goede wil komt u vaak al ver.
  • Contacteer de verschillende bemiddelingsinstanties als u verdere stappen wil ondernemen. Het is belangrijk om uw klacht goed te documenteren. Hou alle papieren van (reclamefolders, informatiefiches, contracten, enz.) en communicatie met (brieven, e-mails, enz.) uw kredietverlener zorgvuldig bij.
  • Als het voorval u veel schade berokkent en de bemiddeling geen bevredigende oplossing biedt, dan kan u een advocaat onder de arm nemen. Maar weet dat dit een erg dure optie kan zijn. Controleer in dit geval of u geen rechtsbijstandverzekering  heeft die kan tussenkomen.