Waar u rekening mee moet houden als u in een fonds belegt

Vooraleer u effectief tot de aankoop overgaat, kan u zich best grondig informeren. Lees zeker de essentiële beleggersinformatie en de prospectus na vooraleer je een fonds koopt. 

Beleggingsbeleid 

Obligatiefondsen beleggen voornamelijk in obligaties, aandelenfondsen voornamelijk in aandelen. Gemengde fondsen hebben een portefeuille met zowel aandelen als obligaties en eventueel nog andere producten. Binnen elk van die categorieën zijn er nog tal van onderverdelingen. Zo zijn er aandelenfondsen die louter beleggen in aandelen van 1 land, in 1 sector of in een groep landen. Er zijn obligatiefondsen die beleggen in 1 munt of in verschillende munten, in obligaties van bedrijven of overheden met een welbepaalde rating , enz. Kortom het aanbod is groot en de diversiteit ook. Er bestaat dus een grote kans dat u een fonds vindt dat bij uw doelstellingen past. 

Elk jaar een dividend of niet?

Er zijn fondsen die hun opbrengst jaarlijks uitkeren en er zijn er die dat niet doen. Belegt u in uitkeringsaandelen, dan krijgt u elk jaar een dividend. Dat dividend bestaat uit de opbrengsten die het fonds gerealiseerd heeft, verminderd met de kosten die het gemaakt heeft. Die opbrengsten kunnen onder andere dividenden uit aandelen zijn, maar ook intresten van obligaties, meerwaarden, .....
Als u opteert voor kapitalisatieaandelen, dan krijgt u geen dividend. De fondsen gebruiken dan hun jaarlijkse opbrengsten om opnieuw te beleggen. U krijgt de opbrengst op het ogenblik dat u de aandelen verkoopt. De opbrengsten zitten dan verrekend in de waarde van het fonds.

Over het algemeen zijn kapitalisatieaandelen fiscaal interessanter dan uitkeringsaandelen. Op kapitalisatieaandelen moet immers meestal geen roerende voorheffing betaald worden; bij kapitalisatieaandelen van obligatiefondsen kan dat wel het geval zijn. Bevraag u hierover steeds goed bij uw bankier of financieel tussenpersoon. 

Kapitaalbescherming of niet? 

Sommige fondsen bieden kapitaalbescherming .  Deze fondsen hebben een vaste eindvervaldag. Ze hanteren bepaalde beleggingstechnieken die er moeten voor zorgen dat u op de eindvervaldag minstens uw oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal kan recupereren. Er is geen juridische garantie van de fondsbeheerder dat u sowieso uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt.

Beleggersprofiel en beleggingshorizon

Als u uw eerste stappen in het beleggen zet en u denkt eraan om in fondsen te investeren, vraag dan zeker advies aan uw bankier of financieel tussenpersoon. Hij zal met u uw beleggersprofiel en beleggingshorizon  bespreken. Hij controleert ook of een beleggingsproduct past binnen uw globale beleggingsportefeuille en -profiel.

Deelbewijzen of aandelen

Van zodra u weet in welk fonds u wil beleggen, kan u er deelbewijzen of aandelen van kopen. Dat kan ofwel via uw bankier of financieel tussenpersoon ofwel zelf online. In functie van de som die u wenst te investeren, kan u een aantal aandelen kopen van het fonds. Stel dat het fonds op het einde van de dag afsluit met een waarde van 200 euro per aandeel en u wenst 5 000 euro te investeren, dan krijgt u 25 aandelen van dat fonds (kosten niet meegerekend).  

Duidelijk onderscheid tussen beheerder en promotor

U kan fondsen kopen bij verschillende financiële instellingen. Dit zijn de promotors. Maar het is niet noodzakelijk de instelling waarbij u een fonds koopt, die het fonds ook beheert. Misschien biedt uw bank of financieel tussenpersoon slechts een beperkte selectie van fondsen aan. Soms zelfs alleen fondsen die ze zelf heeft gemaakt en beheert. Mocht u uw gading niet vinden bij uw bankier of financieel tussenpersoon, dan kan u elders op zoek gaan naar een fonds dat voldoet aan uw verwachtingen.

De Wikifintips

 • Er zijn duizenden fondsen. Bij een belegging in een fonds is het essentieel goed te weten om welk type het gaat. Er zijn vele mogelijkheden om u daarover te informeren. Vraag de verkoper van het fonds uitleg tot u het helemaal begrijpt. 
 • Zorg dat u weet:
  • waarin het fonds belegt;
  • of u jaarlijks een dividend krijgt;
  • of er kapitaalbescherming is;
  • wat de kosten zijn.
 • Kapitalisatiefondsen, die geen jaarlijks dividend uitkeren, zijn doorgaans fiscaal interessanter dan de fondsen die u wel de jaarlijkse opbrengst uitkeren.