De waarde van een fonds

De netto inventariswaarde of NIW

Men spreekt bij fondsen meestal niet over de koers of over de prijs, maar over de netto inventariswaarde (NIW) per aandeel. De NIW is de waarde van alle producten waarin het fonds heeft belegd, gedeeld door het aantal aandelen dat het fonds heeft verkocht.
De waarde van vele afzonderlijke beleggingsproducten waarin fondsen beleggen, schommelt dagelijks. Die schommelingen hebben een directe invloed op de NIW per aandeel van een fonds.

Sommige fondsen publiceren die waarde op het einde van iedere dag, andere doen dat wekelijks of tweewekelijks.

Voorbeeld

Een fonds heeft bv. 13.548 aandelen uitgegeven. Op het einde van de dag is de waarde van de beleggingen van het fonds samen 2.236.123 euro. Dan is de NIW van dat fonds voor die dag 2.236.123 euro gedeeld door 13.548, ofwel 165,05 euro per aandeel.

Je kan de NIW van fondsen opvolgen via de kranten of via één van de websites aanvaard door de FSMA.

Zelfs bij fondsen die dagelijks hun waarde publiceren ken je bij een aan- of verkoop van een aandeel van een fonds nooit de precieze prijs die je zal moeten betalen of krijgen. Hoe komt dat? Als je in de loop van de dag een order doorgeeft, is de waarde van het fonds nog niet berekend. Daarvoor is het wachten op het afsluiten van de beurzen. Pas na het sluiten van de beurzen is de waarde gekend van de aandelen en/of obligaties waarin het fonds belegd heeft.

De Wikifin-tips

  • Bij de aan- of verkoop van een aandeel van een fonds ken je nooit de exacte prijs. Maar dit is niet het belangrijkste risico. De voornaamste risico’s hangen samen met de beleggingen van het fonds.
  • Sommige fondsen publiceren niet elke dag hun waarde (NIW), maar bv. wel om de week of om de twee weken.