Checklist "Plaatsbeschrijving bij huren van een woning"

Of je nu voor het eerst een woning huurt of van de ene woning naar de andere verhuist, er komt altijd heel wat bij te kijken. De kunst bestaat erin om in dat hectische gedoe geen enkele stap te vergeten, en zeker niet de plaatsbeschrijving. Door zowel aan het begin als aan het eind van je huurcontract een nauwkeurige plaatsbeschrijving op te maken, kan je pijnlijke discussies met de verhuurder vermijden.
 
De meest eenvoudige manier, maar ook de duurste, is om een vastgoedmakelaar of een vastgoeddeskundige onder de arm te nemen. Deze expert maakt de plaatsbeschrijving op bij aankomst en vertrek van de huurder. De kost hiervan kan tussen de eigenaar en de huurder normaal gezien verdeeld worden. Maar in de praktijk moet de huurder deze kost vaak integraal voor z'n rekening nemen.
 
Reken voor een 1 kamerappartement ongeveer 150 euro voor elke partij (huurder en eigenaar). Per extra kamer komt hier 25 euro bij. Voor een huis (4 gevelwoning, 1 kamer) zal dit ereloon voor elke partij minimum 200 euro bedragen, plus 25 euro per extra kamer. Als regel geldt: hoe groter de huurwoning en het aantal kamers, hoe hoger het ereloon.
 
Je kan ook zelf een plaatsbeschrijving opmaken. Die is enkel geldig, als je enkele regels volgt.
 
Checklist: 

De plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt in de loop van de eerste maand dat je de woning huurt. Hoe vroeger, hoe beter. Ook als je vertrekt moet de plaatsbeschrijving zo snel mogelijk na je verhuis worden opgesteld. Het beste ogenblik is inderdaad als de woning leegstaat omdat je dan een goed zicht hebt op de staat ervan.

Beide partijen (huurder en eigenaar) moeten aanwezig zijn bij het opmaken van de plaatsbeschrijving en akkoord gaan met alle vermeldingen. De plaatsbeschrijving moet worden ondertekend door de huurder en door de eigenaar; boven hun handtekening, moeten ze zelf schrijven: "gelezen en goedgekeurd".

Wat moet nu precies worden vermeld in een plaatsbeschrijving? Hiervoor verwijzen wij naar het My Rent op de website van de FOD Financiën. Via My Rent kan je elektronisch een huurcontract en een plaatsbeschrijving opstellen en versturen.

Wat zeker moeten worden vermeld zijn het huuradres, de volledige contactgegevens van de eigenaar en van de huurder en de datum waarop de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

Wij raden je aan om plaats per plaats te werk te gaan. Schrijf voor elke plaats op wat de staat is van de deuren, de muren, het plafond, de verf, de vloerbekleding, de radiatoren, de plinten, de elektriciteit, de ramen enz. Doe in de keuken hetzelfde voor alle meubelen, huishoudtoestellen en andere toebehoren. In de badkamer onderzoek je het sanitair best grondig.

Gebruik standaardvermeldingen voor alle plaatsen die je beschrijft, dat is efficiënter. Bijvoorbeeld: nieuw, in zeer goede staat, in goede staat, gebruikt, versleten, in slechte staat.

Aarzel niet om zaken die later bij je vertrek tot discussie zouden kunnen leiden, heel nauwkeurig op te nemen in de plaatsbeschrijving, zoals "krassen in het parket van de woonkamer naast de deur".

Je hebt het al begrepen, een goede plaatsbeschrijving maken vergt tijd. Reken zeker een uur voor een 2 kamerappartement als je het grondig wil doen.