Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Wat is een hypotheek?

Op deze pagina

Een kredietverstrekker wil er zeker van zijn dat hij zijn geld met de afgesproken intrest volgens de planning terugkrijgt. Daartoe vraagt hij vaak een waarborg. In het geval van een hypothecair krediet is dat de woning die je koopt, bouwt of renoveert of een ander vastgoed. In dat geval spreken we van een hypotheek.

Slaag je er niet in om je afbetalingen na te komen? Dan heeft de geldschieter (rekening houdend met een vastgelegde procedure) het recht om beslag te laten leggen op het betrokken pand en het te laten verkopen en met de opbrengst het uitstaande saldo met eventuele boetes erbij te recupereren.

Een hypotheek op je woning wordt ingeschreven in de registers van de Administratie Rechtszekerheid en geldt altijd voor 30 jaar. De inschrijving heeft betrekking op de som die de kredietverstrekker als waarborg wil.

Op welke eigendommen kan je een hypotheek nemen?

De meeste eigenaars laten een hypotheek inschrijven op de woning die ze kopen. Toch kan je aan je bank ook andere eigendommen in onderpand geven: een tweede woning waarvan je eigenaar bent, een winkel, een boot … Om een onroerend goed in hypotheek te kunnen geven, moet je er de eigenaar van zijn en erover kunnen beschikken.

Kan je verschillende hypotheken op één woning nemen?

Op eenzelfde woning kan je verschillende hypotheken nemen. De eerste schuldeiser die zijn hypotheek inschrijft, krijgt de "eerste rang". De tweede schuldeiser de tweede rang, enzovoort. Elke nieuwe hypothecaire inschrijving krijgt een nieuwe rang.

Een koppel tekent een contract in het bankkantoor

Wat is een inschrijving "in eerste rang"?

De kredietverstrekker vraagt je meestal een hypotheek "in eerste rang". Die "eerste rang" verwijst naar de plaats van je bank onder de schuldeisers die na de eventuele verkoop van je woning geld kunnen opeisen. Op die manier wordt je bank als eerste uitbetaald bij een gedwongen verkoop. Een schuldeiser "in tweede rang" wordt pas terugbetaald nadat de eerste schuldeiser volledig kreeg waar hij recht op had. De eerste rang geeft aan de schuldeiser dus meer zekerheid.

Voor welk bedrag wordt een hypotheek ingeschreven?

Je kredietverstrekker houdt bij het inschrijven van de hypotheek geen rekening met de prijs die je voor je woning betaalde. Hij laat de waarborg inschrijven voor het kredietbedrag, vermeerderd met wat de "aanhorigheden" worden genoemd. Die lopen doorgaans op tot 10 % van het geleende bedrag. Daarmee dekt de kredietverstrekker de kosten (je woonverzekering, beslagkosten, enz.) die hij moet maken als je de lening niet meer kan afbetalen.

Wikifin-tip

De notariële akte met betrekking tot een hypotheek is complex. Onderteken niets vóór je precies weet waartoe je je verbindt. Stel gerust vragen aan je notaris.