Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Giften

Hoeveel betaalt de fiscus terug wanneer je giften doet?

Giften leveren  in geld of in de vorm van kunstwerken aan erkende instellingen of organisaties, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering van 45 % op.

Voorbeeld

Je betaalt 100 euro aan een erkende organisatie, je geeft dit aan in het kader van de belastingverminderingen en de fiscus verlaagt je belasting met 45 euro. Het minimumbedrag dat moet worden betaald om het fiscale voordeel te genieten, bedraagt 40 euro per instelling en per jaar.

Weet dat er ook een maximumbedrag is dat niet mag overschreden worden om het fiscale voordeel te genieten. Het bedrag van de gift mag niet hoger zijn dan 10 % van je netto-inkomsten of een som van 392 200 euro.

Een jong meisje brengt haar handen samen om water aan de kraan te drinken

Wikifin-tip

Vergeet niet dat gelijkaardige instellingen en organisaties die echter in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, ook worden aanvaard.