Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Giften

Hoeveel betaalt de fiscus terug wanneer je giften doet?

In 2021 leveren giften in geld of in de vorm van kunstwerken aan erkende instellingen of organisaties, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering van 45 % op.

Voorbeeld

Je betaalt in 2021 100 euro aan een erkende organisatie, je geeft dit aan in het kader van de belastingverminderingen en de fiscus verlaagt je belasting met 45 euro. Het minimumbedrag dat moet worden betaald om het fiscale voordeel te genieten, bedraagt 40 euro per instelling en per jaar.

Weet dat er ook een maximumbedrag is dat niet mag overschreden worden om het fiscale voordeel te genieten. Het bedrag van de gift mag niet hoger zijn dan 20 % van je netto-inkomsten of een som van 392 200 euro.

Een jong meisje brengt haar handen samen om water aan de kraan te drinken

Wikifin-tip

Vergeet niet dat gelijkaardige instellingen en organisaties die echter in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, ook worden aanvaard.

Weetje

In het kader van de strijd tegen het coronavirus steunt de regering schenkingen in natura (op basis van de aankoopfactuur of een forfaitair vastgelegde prijs zoals in het geval van de maskers) die werden gedaan aan bepaalde instellingen tussen 01.03.2020 en 31.12.2020.

De schenkingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de verzending van medisch materiaal of producten die nuttig zijn voor de strijd tegen het coronavirus, zoals maskers, beschermingskledij, desinfecterende producten …

Deze schenkingen moeten uitsluitend worden gedaan aan erkende universitaire ziekenhuizen, OCMW's, het Rode Kruis …

Schenkingen van computers en tablets aan scholen in België geven ook recht op de belastingvermindering.