Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Uitgaven voor dakisolatie

Op deze pagina

Is het fiscaal nog interessant om je dak te isoleren? Ja, maar alleen in het Waalse Gewest.

Dit geldt dus voor de personen die op 1 januari 2024 in Wallonië gedomicilieerd zijn, als ze isolatiewerken uitvoeren aan hun dak in 2023.

Wie kan dit fiscale voordeel genieten?

De personen die op 1 januari 2024 in Wallonië gedomicilieerd zijn, als ze isolatiewerken uitvoerden aan hun dak in 2023. Elke Waalse belastingplichtige, ongeacht of hij volledige eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker of zelfs huurder is, kan gebruikmaken van dit fiscale voordeel.

Welke woningen komen in aanmerking?

Het voordeel geldt voor elke woning, ongeacht of je die zelf bewoont dan wel verhuurt, of het je tweede of derde verblijfplaats is, in België of in het buitenland.

Let op! Deze maatregel geldt niet voor nieuwbouw: de woning moet een kadastraal inkomen hebben sinds minstens 5 jaar. Als dat het geval is, kan je met de isolatiewerken starten vanaf de dag na de aankoop van de woning om in aanmerking te komen voor het fiscale voordeel.

Welke werken?

Alleen de werken die betrekking hebben op de isolatie van het dak zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een isolatielaag. De leveringen van materialen en de werken moeten gefactureerd worden.

Een man legt isolatiemateriaal om zijn dak te isoleren

Wat is het fiscale voordeel?

De belastingvermindering bedraagt 30 % van de factuur met een maximum van 3740 euro in 2023.

Weetje

Dit voordeel geldt voor elke woning. Dus als je werken uitvoert aan verschillende woningen, kan je de bedragen cumuleren.