Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

De ontvangen alimentatie

Op deze pagina

De ontvangen alimentatie is een inkomen dat bij de andere inkomsten wordt gevoegd en wordt belast in de hoogste belastingschijven.

Je ontvangt een alimentatie van je ex-partner

Ontvang je een alimentatie voor jezelf, dan moet je het bedrag aangeven in het kader van de ontvangen alimentaties. Dit valt onder de aan te geven "diverse inkomsten". En je betaalt een progressieve belasting (25 % tot 50 %) op 80 % van de ontvangen som. Dit betekent dat als je 2400 euro hebt ontvangen gedurende het jaar, je zal worden belast op 1920 euro (80 % van 2400 euro).

Word je belast in de hoogste schijven, dus maximaal 50 %, dan betekent dit dat je op deze alimentatie 1920 euro x 50 % = 960 euro belasting moet betalen.

Je kind ontvangt een alimentatie

Ontvang je een alimentatie voor je kind, dan moet je, ongeacht of die op jouw rekening dan wel de rekening van het minderjarige kind wordt gestort, een belastingaangifte invullen op de naam van het kind met het ontvangen bedrag. Theoretisch gezien zou je kind belast kunnen worden op 80 % van het ontvangen bedrag. Dit betekent dat als je voor je kind 2400 euro hebt ontvangen gedurende het hele jaar, je (theoretisch gezien) zal worden belast op 1920 euro (of 80 % van 2400 euro).

Heb je geen belastingaangifte op naam van je kind ontvangen en heeft je kind een alimentatie ontvangen, dan moet je deze aangifte aanvragen bij de fiscus.

Goed nieuws: Je kind zal over het algemeen niet worden belast, want de aangegeven bedragen zullen meestal ontoereikend zijn. Want zolang het jaarlijkse bedrag van de alimentatie niet hoger is dan het belastbare minimum, namelijk 10 570 euro (bedrag voor het inkomstenjaar 2024), zal het kind niet worden belast.

Maar als het jaarlijkse bedrag van de alimentatie hoger is dan dat belastbare minimum van 10 570 euro (voor het aanslagjaar 2025, dus de inkomsten van 2024), moet je een aangifteformulier op naam van het kind vragen bij de belastingdienst.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan de aangifte op de naam van het kind ook online worden ingevuld via tax-on-web.

De alimentatie die je kind ontvangt, komt eventueel bij het bedrag dat het reeds ontvangt voor zijn studentenwerk. Dit kan een impact hebben op een eventuele belasting van zijn inkomsten, en of het kind al dan niet fiscaal te jouwen laste blijft.

Ontvang je een alimentatie voor je kind, dan moet dit niet bij jouw inkomsten worden gevoegd, ook niet wanneer het aan jou wordt uitgekeerd. Want de alimentatie vormt een inkomen van de persoon aan wie ze wettelijk verschuldigd is.

Deze alimentatie moet je dus niet vermelden in je aangifte: ze moet enkel worden vermeld in een aangifte op naam van het kind dat er de begunstigde van is.