Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Je leent aan een zelfstandige of aan een bedrijf

Close-up op handen die op elkaar liggen

Een fiscale steunmaatregel die verschilt naargelang de regio waar je je bevindt

Als particulier kan je genieten van fiscale steunmaatregelen, maar de regels en praktijken op dit gebied verschillen tussen de gewesten.

De winwinlening in Vlaanderen

Als particulier die in Vlaanderen woont, kan je geld lenen aan een zelfstandige of een kleine onderneming die in Vlaanderen is gevestigd. Deze lening levert je een fiscaal voordeel op.

Het bedrag van de lening is 75 000 euro per kredietverstrekker. De mogelijke duur is 5 tot 10 jaar.

In ruil voor deze lening ontvang je een belastingkrediet van 2,5 %, dat wordt verlengd tot de maximale looptijd van de lening, dat wil zeggen maximaal 10 jaar, op het gemiddelde uitstaande saldo.

Ofwel wordt je belasting met dit bedrag verminderd, ofwel krijg je je geld terug, zelfs als je weinig of geen belasting betaalt.

Volgens de in Vlaanderen geldende regels kan elk klein bedrijf een winwinlening aanvragen tot 300 000 euro.

In geval van een definitief verlies van kapitaal wordt het belastingkrediet voor de kredietverstrekker met 30 % (of 40 % voor bepaalde leningen) verhoogd onder bepaalde voorwaarden.

Inwoners van Vlaanderen vinden meer informatie op de site Winwinlening | VLAIO

De "proxi lening" in Brussel  

Als particulier die in Brussel woont, kun je geld lenen aan een zelfstandige of een kleine onderneming die in Brussel gevestigd is. Deze lening levert je een fiscaal voordeel op.

In ruil voor deze lening ontvang je een belastingkrediet van 4 % de eerste drie jaar op het geleende kapitaal en 2,5 % in de daaropvolgende jaren.

Het maximumbedrag van de lening is 50 000 euro. Dit bedrag is per jaar en per kredietverstrekker, met een cumulatief maximum van 200 000 euro voor alle Proxi-leningen die over een periode van vijf of acht jaar lopen.

Het belastingkrediet vertegenwoordigt een vermindering van je belastingen of een terugbetaling, zelfs als je geen belasting aan de bron hoeft te betalen.

In geval van faillissement en onder bepaalde voorwaarden wordt een terugbetalingsgarantie gegeven van 30 % van het verloren gegane kapitaal.

Volgens de in Brussel geldende regels kan elk klein bedrijf een proxi lening tot 250 000 euro aanvragen.

Inwoners van Brussel vinden meer informatie op de site Finance Brussels Proxi

De "prêt coup de pouce" in Wallonië

Als particulier die in Wallonië woont, kan je geld lenen aan een zelfstandige of een kleine onderneming die in Wallonië is gevestigd, en van een fiscaal voordeel genieten.

Op dit kapitaal dat je gaat uitlenen krijg je een belastingkrediet van 4 % voor de eerste vier jaar en 2,5 % voor de volgende jaren.

Het bedrag van de lening bedraagt maximaal 125 000 euro per kredietverstrekker, over een periode van 4, 6, 8 of 10 jaar. 

Let wel: Als je deze lening verstrekt maar weinig of geen inkomsten hebt (en dus weinig belasting betaalt), ontvang je toch het belastingvoordeel in de vorm van een teruggave. Dat noemen we het "belastingkrediet".

In geval van een opening van procedure van faillissement en onder bepaalde voorwaarden wordt een terugbetalingsgarantie gegeven voor 30 % van het geïnvesteerde bedrag. 

Inwoners van Wallonië vinden meer informatie op de site Prêt Coup de Pouce - Sowalfin