Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Sta je op het punt te beleggen? Let op, en ontdek hier hoe fraudeurs te werk gaan.

Bescherm jezelf tegen beleggingsfraude met onze tips of doe de fraudetest!

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Hoe wordt je belasting berekend?

Op deze pagina

Om te beginnen heeft elke belastingplichtige recht op een eerste belastingvrije inkomstenschijf, de zogenaamde "belastingvrije som". Deze bedraagt in 2023 10 160 euro en dat bedrag is hetzelfde voor alle belastingplichtigen. Dit minimumbedrag kan worden verhoogd naargelang je gezinssituatie, namelijk het aantal personen ten laste.

Vervolgens worden de inkomsten boven deze belastingvrije som progressief belast, dat wil zeggen in belastingschijven (van 25 % tot maximaal 50 %) ten opzichte van de hoogte van al je belastbare inkomsten. Hoe hoger de inkomsten, des te meer stijgt de berekende belasting volgens de verschillende belastingschijven.

De zo berekende belasting kan dan verminderd worden, al naargelang de uitgaven die de belastingplichtige heeft gedaan die recht geven op een belastingvermindering.

Wat is de bedrijfsvoorheffing?

Dit is een voorschot op je belasting. Het vermindert niet het bedrag van de verschuldigde belasting, maar het spreidt in feite de belasting door een maandelijkse afhouding aan de bron van je brutoloon.

Wat zijn de tarieven van de inkomstenbelasting in 2023?

De tarieven zijn vastgelegd als volgt:

  • 25 % voor de inkomstenschijf van 0,01 euro (geïndexeerd bedrag) tot 15 200 euro (geïndexeerd bedrag)
  • 40 % voor de inkomstenschijf van 15 200 euro (geïndexeerd bedrag) tot 26 830 euro (geïndexeerd bedrag)
  • 45 % voor de inkomstenschijf van 26 830 euro (geïndexeerd bedrag) tot 46 440 euro (geïndexeerd bedrag)
  • 50 % voor de inkomstenschijf boven 46 440 euro (geïndexeerd bedrag)

Bij een gezamenlijke belasting, dus in een gemeenschappelijke aangifte (gehuwd koppel of wettelijk samenwonenden), wordt het belastingtarief toegepast op het belastbare inkomen van elke belastingplichtige. De inkomsten van elke partner worden dus afzonderlijk belast. Pas aan het einde van de berekening telt de fiscus de belasting van de twee partners op.

Geldvragen Wikifin: belastingen

Opgelet met de bedrijfsvoorheffing als je twee deeltijdse jobs combineert!

Als je twee deeltijdse jobs uitoefent, zal de fiscus bij de bepaling van de personenbelasting de beroepsinkomsten van beide jobs bij elkaar optellen en daarop de progressieve belastingtarieven toepassen.

Omdat je met een deeltijdse job sowieso in een lagere belastingschijf valt, houdt je werkgever vaak weinig bedrijfsvoorheffing in. Als de fiscus de som maakt van je totale beroepsinkomsten, val je meestal in een hogere belastingschijf en is het mogelijk dat je flink wat belastingen moet bijbetalen. Hou daar dus rekening mee, en zet eventueel zelf maandelijks een som opzij om onaangename verrassingen te vermijden!