Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Je bent arbeidsongeschikt

Een verpleger helpt een jonge vrouw met een rollator

Hoe worden je uitkeringen belast?

Als je ziek wordt, krijg je in een eerste periode je normale loon van je werkgever. Dat heet het "gewaarborgd loon". Bedienden krijgen dat gedurende 30 dagen, arbeiders gedurende 7 dagen. Nadien krijg je een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. Die uitkering is lager dan je normale loon. Maar als je werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen heeft afgesloten voor zijn werknemers, krijg je bovenop de arbeidsongeschiktheidsuitkering een toelage die het inkomstenverlies compenseert.

Het eerste jaar wordt het gewone belastingtarief toegepast op je arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (tussen 25 % en 50 %) maar je krijgt dan wel automatisch, net als bij andere vervangingsinkomens, een belastingvermindering. De belasting die je verschuldigd bent op je uitkering wordt dus automatisch verminderd en soms valt ze zelfs volledig weg.

Het ziekenfonds houdt in principe op voorhand de bedrijfsvoorheffing in op je uitkering.

Na verloop van tijd krijg je geen arbeidsongeschiktheidsuitkering meer maar een invaliditeitsuitkering. Daarop wordt op voorhand geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Net als de andere vervangingsinkomens, geldt er automatisch een belastingvermindering voor een invaliditeitsuitkering. De belasting die je verschuldigd bent op je uitkering wordt dus automatisch verminderd en valt soms zelfs volledig weg. Alles hangt af van je fiscale situatie, je privésituatie, het bedrag van je uitkering ...

Opgelet: De cumulatie van je uitkering met andere belastbare inkomsten kan een invloed hebben op de belastingen die je verschuldigd bent. Je moet dus zicht hebben op al je inkomsten om op voorhand een raming van je belastingen te kunnen maken. 

Ter info

Invalide personen die ten minste 66 % gehandicapt zijn, krijgen een belastingvoordeel: In 2024 wordt het belastingvrije deel van hun inkomen verhoogd met 1920 euro.