Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Als je niet kan werken door invaliditeit

Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt, dan bezorgt je ziekenfonds je dossier met medische gegevens aan het RIZIV. Dat beslist dan of je het statuut van invalide krijgt. Het beslist ook over een eventuele verlenging van dat statuut.

Als je erkend bent als invalide heb je recht op een vervangingsinkomen: de invaliditeitsuitkering. Het bedrag en de toekenningsvoorwaarden ervan zijn voor iedere persoon anders. Het ziekenfonds zorgt voor de uitbetaling.

Op de website van het RIZIV en de website van je eigen ziekenfonds vind je hierover gedetailleerde info.

Als je het werk opnieuw aanvat na een periode van invaliditeit, moet je altijd een bewijs van arbeidshervatting indienen bij je ziekenfonds.