Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Je bent student

Op deze pagina

Ik heb een studentenjob: Moet ik dat aangeven? Wordt mijn loon belast?

Is mijn nettoloon gelijk aan mijn brutoloon?

Het brutoloon is het loon dat je werkgever je betaalt. Hij houdt er de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing af die je verschuldigd bent. Het bedrag dat overblijft, is je nettoloon.

Sociale bijdragen

Als student hoef je geen sociale bijdrage te betalen aan de sociale zekerheid, enkel een solidariteitsbijdrage. Per kalenderjaar mag je in geen geval meer dan 600 uur werken, ongeacht je aantal werkgevers. De solidariteitsbijdrage bedraagt 2,71 % van je brutoloon. Ook je werkgever moet een solidariteitsbijdrage betalen die 5,42 % van je brutoloon bedraagt. Die percentages liggen merkelijk lager dan de sociale bijdragen die over het algemeen betaald worden door/voor werknemers die geen statuut van jobstudent hebben.

Werk je meer dan 600 uur per jaar, dan zijn jij en je werkgever de normale sociale bijdragen verschuldigd vanaf het 601e uur. Daardoor daalt uiteraard je nettoloon. De algemene regel is dat er 13,07 % aan sociale bijdragen moet worden betaald op het brutoloon.

Bedrijfsvoorheffing

Op je loon als jobstudent hoef je geen bedrijfsvoorheffing te betalen, voor zover voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Er is een geldig schriftelijk contract opgemaakt.
  • Er hoeft geen sociale bijdrage te worden betaald op je loon (behalve de solidariteitsbijdrage).
  • Je hebt tijdens het betrokken kalenderjaar minder dan 600 uur gewerkt.

Vakantiegeld

Als je enkel een solidariteitsbijdrage betaalt, heb je geen recht op vakantiedagen, noch op vakantiegeld. Je hebt wel recht op de wettelijke feestdagen.

Wat met de belastingen?

Zoals voor iedereen die personenbelasting moet betalen, wordt een deel van je belastbaar inkomen vrijgesteld van belastingen. Dat deel heet de "belastingvrije som". Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) is dat 10 570 euro.

Boven dat bedrag moet je een progressieve belasting betalen tussen 25 % en 50 % afhankelijk van de inkomstenschijf. Hoe meer je verdient, hoe meer belastingen je dus moet betalen.

Een jonge meisje is jobstudent in een winkel

Moet ik als jobstudent een belastingaangifte invullen?

Als jobstudent moet je een aangifteformulier voor personenbelasting invullen, ongeacht hoeveel je verdient. Al je werkgevers moeten je een fiscale fiche 281.10 bezorgen. In dat document zijn al verschillende vakjes ingevuld. De bedragen die daar zijn vermeld, moet je invullen op je belastingaangifte.

Bewaar die fiscale fiches 281.10 zorgvuldig. Vaak krijg je ze lang vóór je je belastingaangifte moet invullen. Verlies ze niet!

Aan welke drie voorwaarden moet je voldoen om ten laste te blijven van je ouders?

  • Je moet bij je ouders gedomicilieerd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. Dus, als je gewerkt hebt in 2024, moet je bij hen gedomicilieerd zijn op 1 januari 2025
  • Je inkomsten mogen geen beroepskosten vormen voor je ouders (als je ouders zelfstandigen zijn).
  • Je netto-inkomsten mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.

De website en app student@work bieden je heel wat praktische informatie over studentenarbeid. Zo lees je er hoeveel uur je in totaal mag presteren en kan je bijhouden hoeveel uren je al hebt gepresteerd en hoeveel je er nog mag presteren. Alle stappen die je moet ondernemen worden er uitgelegd en je vindt er attesten die je kan downloaden.