Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

De fiscale impact voor gescheiden personen

Je wordt als gescheiden beschouwd als je echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente is overgeschreven. Vanaf dat moment word je fiscaal als alleenstaande beschouwd. Je zal de belastingen dus alleen betalen of dat geld, bij een eventuele terugbetaling, alleen terugkrijgen. In elk geval zal je niet langer de belastingen van je ex-echtgeno(o)t(e) voor dat jaar moeten betalen.

Weetje

De overschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand is niet alleen een belangrijke datum voor de fiscus, maar ook voor de desolidarisatie van de hypothecaire lening tussen de ex-partners. Desolidarisatie houdt in dat een lener uit de leningovereenkomst wordt geschrapt en zo van de verplichting wordt ontslagen om de lening verder af te betalen.