Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Fiscaliteit voor je tweede verblijf in het buitenland

Op deze pagina

Wat moet je aangeven als je eigenaar bent van een tweede verblijf in het buitenland?

Op je belastingaangifte moet je al je Belgische en buitenlandse inkomsten aangeven, ook je tweede verblijf in het buitenland!

Buitenlandse onroerende goederen worden, net zoals in België, belast op basis van een kadastraal inkomen dat wordt toegekend aan het buitenlands goed. Elke belastingplichtige in België die een tweede woning in het buitenland bezit, wordt door de fiscus belast op basis van een kadastraal inkomen dat door de fiscus wordt bepaald. 

Indien je informatie hebt over de huurwaarde of de marktwaarde van het onroerend goed in 1975 kan je aan de administratie vragen die gegevens te gebruiken.

Je moet aangifte doen van alle onroerende goederen in gelijk welk land. Zodra je zakelijke rechten hebt op een onroerend goed dat in een ander land dan België gelegen is, is de aangifte verplicht.

In de rubriek onroerende inkomsten geef je het niet geïndexeerde kadastraal inkomen aan evenals de gegevens met betrekking tot je goed zoals het land waar het gelegen is.

In de rubriek roerende inkomsten moet je een deel van de huurinkomsten aangeven als je deze woning gemeubeld verhuurt.

Weetje

Deze belastbare grondslag kan worden verminderd met de rente op de hypothecaire lening voor je tweede verblijf in het buitenland.

Hoe een kadastraal inkomen bepalen voor een onroerend goed in het buitenland?

Voor een terrein bepaalt de wet het kadastraal inkomen op 2 euro per hectare.

Voor een woning zal het kadastraal inkomen bepaald worden in functie van de huurwaarde op het referentietijdstip (1975). Indien nodig zal die huurwaarde vergeleken worden met woningen van dezelfde gemeente of in buurgemeenten. Als dat onmogelijk is, baseert de administratie zich op de verkoopwaarde op het referentietijdstip, waarop een jaarlijks percentage van 5,3 % wordt toegepast.

De administratie kan ook zich baseren op de actuele verkoopwaarde waarop een correctiefactor toegepast wordt. Zo wordt de verkoopwaarde van het referentietijdstip bepaald. Dat bedrag wordt vermenigvuldigd met 5,3%, met als resultaat het kadastraal inkomen. 

Voorbeeld

Hoe het kadastraal inkomen bepalen voor een woning met een waarde van 100.000 euro in 2024? De correctiefactor 2024 bedraagt 15,726: 

  • Verkoopwaarde in 1975 = 100.000 euro: 15,726 = 6358,89 euro
  • Kadastraal inkomen in 2024 = 6358,89 euro x 5,3 % = 337,02 euro

En wat als je je tweede verblijf verhuurt via Airbnb?

Je zal op verschillende manieren worden belast:

  • Inkomsten van onroerende goederen voor je tweede verblijf: je geeft het kadastraal inkomen van het verhuurde verblijf aan.
  • Roerende inkomsten aangezien het om een gemeubileerde woning gaat: je geeft een deel van de ontvangen huurgelden aan.
  • Diverse inkomsten (occasionele winst) omdat je diensten verleent aan je klanten (bv. je overhandigt de sleutels, je serveert ontbijt, je maakt de kamers schoon …).
Een jong koppel komt aan in hun vakantiehuis