Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Je rekeningen in het buitenland aangeven

Voorgevel van een Spaanse bank met gouden versieringen

Je hebt een of meer rekeningen in het buitenland?

Dan ben je verplicht om ze aan te geven, ongeacht het saldo en de verrichtingen. De bedragen van je effectenrekeningen moet je niet vermelden, maar je moet wel zeggen of je er eentje hebt, evenals je naam en het land waar de rekening geopend is.

Ben je getrouwd of woon je wettelijk samen, en vul je een gezamenlijke aangifte in, dan geldt de verplichting ook voor de rekeningen geopend op naam van de echtgeno(o)t(e) of de wettelijke samenwonende evenals voor de effectenrekeningen geopend op de naam van de minderjarige kinderen waarvan het beheer jou toekomt totdat ze meerderjarig zijn, ook al zijn zij titularis van de rekening.

Alle categorieën van rekeningen moeten worden aangegeven: zichtrekeningen, spaarrekeningen, effectenrekeningen, termijnrekeningen, enz.

Deze aangifte moet elk jaar gebeuren.

Je moet de nummers van je rekeningen in het buitenland ook meedelen aan het Centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (NBB), via e-mail of via de post. Deze mededeling aan de NBB moet maar één keer gebeuren. Dit hoef je niet elk jaar opnieuw te doen.