Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Wat is de belangrijkste datum voor het indienen van je aangifte?

Een man met papieren en documenten om zijn belastingaangifte in te vullen

De papieren versie moet eind juni worden ingediend en de elektronische versie (Tax-on-web) moet midden juli  worden ingediend. Als je aangifte complex wordt beschouwd (bezoldigingen voor bedrijfsleiders, winsten en baten…), valt de deadline later in het jaar.

Als je je vergist hebt (je hebt bijvoorbeeld een bedrag twee keer ingegeven), moet je geen formele klacht indienen, maar je belastingkantoor op de hoogte stellen (telefonisch, per e-mail of per post). Je hebt daarvoor een periode van vijf jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

Indien je het niet eens bent met het resultaat van de berekening van je belasting zoals vermeld op jouw aanslagbiljet, moet je binnen één jaar na de verzending van het aanslagbiljet een klacht indienen. Dit kan eenvoudig per brief of online via My Minfin.

Zorg ervoor dat je niet te laat bent

Dien je je belastingaangifte te laat in, dan kan de fiscus administratieve sancties opleggen. Zo kan het gebeuren dat je meer belastingen of een boete moet betalen.

  • Hou bij een papieren aangifte rekening met de tijd die een zending erover doet om via de post de fiscus te bereiken. Verstuur je aangifte dus steeds ten laatste drie werkdagen vóór de uiterste datum van indiening. Zo is je aangifte zeker altijd op tijd binnen!
  • Wie zijn aangifte online via www.taxonweb.be indient, krijgt meer tijd. Tax-on-web is dan ook een sterk beveiligde online dienst. De bijzonder handige website loodst je stap voor stap op een gemakkelijke manier door je aangifte. Zo wordt een aantal persoonlijke gegevens waarover de fiscus al beschikt automatisch ingevuld. Mocht je ergens een fout maken (door, bijvoorbeeld, bepaalde gegevens in een verkeerde rubriek in te voeren), dan verschijnt er automatisch een waarschuwing op het scherm.

Als je belastingaangifte wordt gecontroleerd, kan de overheid tot drie jaar teruggaan, vier jaar bij laattijdig of niet-ingediende aangiften. Deze periode kan echter worden verlengd tot tien jaar als er een aanwijzing is van fraude.

Voorbeeld: Voor inkomsten uit het jaar 2024 die je in 2025 aangeeft, vervalt de normale controleperiode op 31 december 2024 + drie jaar, d.w.z. 31 december 2027

Bij aanwijzingen van fraude wordt deze periode daarentegen verlengd tot 31 december 2024 + tien jaar, d.w.z. tot 31 december 2034.