Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Wat is de belangrijkste datum voor het indienen van je aangifte?

Een man met papieren en documenten om zijn belastingaangifte in te vullen

De papieren versie moet eind juni worden teruggestuurd en de elektronische versie (Tax-on-web) moet  midden juli worden ingediend. Als je je aangifte door een mandataris (boekhouder, accountant, belastingconsulent ...) laat invullen, valt de deadline eind oktober.

Als je je vergist hebt (je hebt bijvoorbeeld een bedrag twee keer ingegeven), moet je geen formele klacht indienen, maar je belastingkantoor op de hoogte stellen (telefonisch, per e-mail of per post). Je hebt daarvoor een periode van vijf jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

Indien je het niet eens bent met het resultaat van de berekening van je belasting zoals vermeld op jouw aanslagbiljet, moet je binnen zes maanden na de verzending van het aanslagbiljet een klacht indienen. Dit kan eenvoudig per brief of online via My Minfin.

Zorg ervoor dat je niet te laat bent

Dien je je belastingaangifte te laat in, dan kan de fiscus administratieve sancties opleggen. Zo kan het gebeuren dat je meer belastingen (tot 200 % extra) of een boete moet betalen.

  • Hou bij een papieren aangifte rekening met de tijd die een zending erover doet om via de post de fiscus te bereiken. Verstuur je aangifte dus steeds ten laatste drie werkdagen vóór de uiterste datum van indiening. Zo is je aangifte zeker altijd op tijd binnen!
  • Wie zijn aangifte online via www.taxonweb.be indient, krijgt meer tijd. Tax-on-web is dan ook een sterk beveiligde online dienst. De bijzonder handige website loodst je stap voor stap op een gemakkelijke manier door je aangifte. Zo wordt een aantal persoonlijke gegevens waarover de fiscus al beschikt automatisch ingevuld. Mocht je ergens een fout maken (door, bijvoorbeeld, bepaalde gegevens in een verkeerde rubriek in te voeren), dan verschijnt er automatisch een waarschuwing op het scherm.
  • Is de datum voor het indienen van je papieren aangifte voorbij en ben je ook te laat om je aangifte via Tax-on-web in te dienen? Geen paniek! Je kan nog altijd een mandataris (belastingadviseur, accountant of boekhouder-fiscalist) inschakelen. Die heeft een paar maanden langer (tot eind oktober) de tijd om je aangifte in te vullen en naar de belastingadministratie door te sturen.  

Als je belastingaangifte wordt gecontroleerd, kan de overheid tot drie jaar teruggaan. Deze periode kan echter worden verlengd tot zeven jaar als er een aanwijzing is van fraude.

Voorbeeld: Voor inkomsten uit het jaar 2021 die je in 2022 aangeeft, vervalt de normale controleperiode op 31 december 2021 + drie jaar, d.w.z. 31 december 2024

Bij aanwijzingen van fraude wordt deze periode daarentegen verlengd tot 31 december 2021 + zeven jaar, d.w.z. tot 31 december 2028.