Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 24 juli langs in Gent - Gentopia en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

five-people-holding-smartphone-laptop.jpg
Aangepast op

Wat zijn de verschillende soorten contracten voor werknemers?

Op deze pagina

Je hebt de job te pakken! Nu nog het arbeidscontract afsluiten. Enkele veel voorkomende arbeidscontracten zijn:

Type contract

Kenmerken

Contract voor onbepaalde duur

Het contract heeft een begindatum maar geen einddatum. Dit soort arbeidscontracten is de algemene regel. Als je een vaste job hebt, heb je zo’n contract ondertekend.

Contract voor bepaalde duur

Een contract voor bepaalde duur heeft een duidelijk bepaalde begin- en einddatum. Zo’n contract wordt vaak gebruikt bij een tijdelijke opdracht.

Een werkgever mag maximaal vier opeenvolgende overeenkomsten afsluiten met eenzelfde werknemer. De duur van de overeenkomsten mag dan niet korter zijn dan drie maanden. De totale duur van deze overeenkomsten mag niet langer zijn dan twee jaar.

Interimcontract voor een uitzendkracht

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen een interimbureau en een werknemer. Je bent in dienst van het interimkantoor en niet van het bedrijf waarvoor je werkt. Zo’n contract geldt vaak voor een week maar kan ook langer duren en kan ook verlengd worden.

Met een interimcontract bouw je geen anciënniteit op, maar je teller loopt wel voor je pensioenopbouw.

Een interimkantoor moet slechts 11,11 % bedrijfsvoorheffing inhouden op je loon. Dat is de reden waarom uitzendkrachten achteraf vaak een groot deel belastingen moeten bijbetalen. Om dat te vermijden, kan je als uitzendkracht vragen dat het interimbureau meer bedrijfsvoorheffing inhoudt. Of je kan vooraf al wat geld opzijzetten.

11,11 %

Een interimkantoor houdt slechts 11,11 % bedrijfsvoorheffing af. Daardoor moet je vaak bijbetalen bij de definitieve afrekening van je belastingbrief.

Een jonge man volgt naailessen

Een arbeidscontract bevat veel kleine lettertjes. Lees zowel de kleine als de grote letters grondig voordat je het ondertekent. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

 

Wat moet er zeker in een arbeidscontract staan?

  • De naam en het adres van jezelf en van je werkgever
  • Het soort contract: onbepaalde duur, bepaalde duur, deeltijds
  • De datum wanneer je start in je nieuwe job. Bij een contract van bepaalde duur moet ook de einddatum worden vermeld.
  • De aard van het werk dat je gaat doen
  • Je functie en eventueel een functieomschrijving
  • De plek waar je gaat werken
  • Je loon en eventueel andere voordelen zoals een bedrijfswagen, een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

Meer info

Op de website van FOD Werkgelegenheid vind je meer info over de bestanddelen van een arbeidsovereenkomst.

Wat moet je weten over je loon?

Voor je gaat solliciteren, denk je best al even na over je loonsverwachtingen. De kans is immers groot dat je toekomstige werkgever tijdens het sollicitatiegesprek vraagt hoeveel je wil verdienen. Je kan op het internet opzoeken hoeveel iemand verdient die dezelfde opleiding genoot en evenveel ervaring heeft als jij. Tik in een zoekrobot bijvoorbeeld “gemiddeld loon kassierster” in. Binnen enkele klikken vind je die info zeker terug. Pols ook eens bij vrienden of kennissen die een gelijkaardige job uitoefenen. Je kunt ook controleren onder welk paritair comité je job valt. Een paritair comité legt voor een sector minimumlonen vast.

De startbaanovereenkomst en de beroepsinlevingsovereenkomst

Om jongeren sneller aan een job te helpen, nam de overheid verschillende initiatieven. Zo werden de startbaanovereenkomst en de beroepsinlevingsovereenkomst ontwikkeld. Een overzicht.

Startbaanovereenkomst

Bedoeld voor jongeren jonger dan 26 jaar die ingeschreven zijn als werkzoekende. Het doel? Hen zo snel mogelijk inschakelen op de arbeidsmarkt nadat ze de school verlaten hebben. Jongeren kunnen via een startbaanovereenkomst een jaar lang werkervaring opdoen. Het stelsel is ook gekend als het Rosetta-plan.

Beroepsinlevingsstage (BIS)

Met zo’n overeenkomst kan je op vrijwillige basis een betaalde stage doen in een bedrijf. Een BIS is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract. Als je wil werken via een BIS, moet je eerst bij de VDAB (Vlaanderen) of bij ACTIRIS (Brussel) langsgaan.

Individuele beroepsopleiding (IBO)

In Brussel en Wallonië gelden andere regels voor het Plan formation-insertion (PFI) of Formation professionnelle individuelle en entreprise (FPIE)

Als je een IBO-contract afsluit via de VDAB (Vlaanderen) of Actiris (Brussel), volg je gedurende 1 tot 6 maanden een opleiding op de werkvloer. Het is bedoeld voor werklozen die ervaring willen opdoen in een bedrijf. Je ontvangt een beperkt inkomen tijdens een IBO.

Geniet je van één van deze maatregelen? Informeer dan naar de concrete gevolgen als je een arbeidsovereenkomst ondertekent. Het kan effect hebben op de duur van je contract, je loon en de opbouw van je pensioen.

De Gewesten namen ook maatregelen om langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen. Je vindt meer info over de tegemoetkomingen  op onderstaande websites:

Wikifin-tip

Zorg ervoor dat je arbeidsovereenkomst in orde is vooraleer je start op je nieuwe job. Zowel jij als je werkgever moeten een origineel getekend exemplaar van de overeenkomst krijgen.