Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Wat zijn je rechten als werknemer?

Minimumloon

Je hebt altijd recht op een minimumloon, of voluit het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). Hoeveel dit is, vind je op de website van de Nationale Arbeidsraad. Let op: er staan een hele reeks bedragen in de tabel, als gevolg van de diverse indexaanpassingen. Dit minimumloon geldt ook wanneer er geen loonschaal in een collectieve arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Vakantierechten

Je vakantierechten hangen af van het aantal dagen dat je werkte in het voorgaande kalenderjaar.

Was je toen voltijds aan het werk, dan heb je dit jaar recht op minimum 20 dagen vakantie. Als je net aan de slag bent, heb je in principe geen recht op vakantie, aangezien je het voorbije jaar niet werkte. In de privésector werd voor jonge werknemers niettemin de "jeugdvakantie" in het leven geroepen. Ben je jonger dan 25 jaar en heb je het jaar voordien een maand of langer gewerkt? Dan krijg je toch vier weken betaalde vakantie. De RVA betaalt ze dan. De jeugdvakantie-uitkering is wel begrensd waardoor je minder ontvangt dan je normale brutoloon. De aanvraag tot jeugdvakantie moet je registeren via de website van de RVA.

Voor vijftigplussers is er dan weer de "seniorvakantie", een tegenhanger van de jeugdvakantie. Ze is bestemd voor werknemers van 50 jaar en ouder die na een lange tijd niet gewerkt te hebben opnieuw aan de slag gaan.

Ten slotte is er nog de "aanvullende vakantie". Die werd in het leven geroepen voor werknemers die hun werk aan- of hervatten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om werknemers die na een lange periode van werkloosheid opnieuw beginnen te werken, werknemers die terug aan de slag gaan nadat ze loopbaanonderbreking hadden genomen of werknemers die terug werken na langdurige ziekte.

Deze maatregel is ook van toepassing voor zelfstandigen die overgaan naar het statuut van loontrekkende, voor werknemers die van de openbare naar de privésector overstappen en voor werknemers die na een periode van activiteit in het buitenland in België beginnen te werken als loontrekkende.

De vakantieregeling is anders voor wie als ambtenaar bij de overheid aan de slag gaat. Daar krijg je onmiddellijk al een aantal vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen hangt af van het moment waarop je begint te werken.