Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Had je een arbeidsongeval?

Werk je in de privésector en had je een ongeval op het werk of onderweg van en naar het werk waardoor je nu tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent, dan heb je recht op een gewaarborgd inkomen. Het is wel geplafonneerd tot een bepaald niveau. De uitkering wordt gestort door de arbeidsongevallenverzekeraar van je werkgever.

Voor ambtenaren bestaat er een vergelijkbaar stelsel.

Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's, waakt erover dat de rechten van arbeidsongevallenslachtoffers gerespecteerd worden.

Zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen arbeidsongevallen zoals werknemers uit de privésector of ambtenaren. Zij hebben bij een arbeidsongeval recht op specifieke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.

Is je tuinman verzekerd tegen arbeidsongevallen thuis?

Alle werkgevers zijn verplicht om een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeraar. Vergeet niet dat je ook werkgever bent indien je een schoonmaakster, een tuinier of ander huispersoneel tewerkstelt.

Werkgevers moeten hun werknemers trouwens vanaf de eerste werkdag verzekeren tegen arbeidsongevallen. Als dit niet gebeurd is, kan de werknemer zijn niet-verzekerde ongeval bij Fedris aangeven. Dat vergoedt hem. Nadien vordert dat de betaalde vergoedingen van de werkgever terug. De werkgever krijgt bovendien nog een boete omdat hij de verzekeringsplicht niet naleefde.

Wie huispersoneel met dienstencheques in dienst heeft, hoeft geen ongevallenverzekering af te sluiten.

Weetje

Vergeet niet dat je ook werkgever bent indien je een schoonmaakster, een tuinier of ander huispersoneel tewerkstelt.

Werkgevers moeten hun werknemers trouwens vanaf de eerste werkdag verzekeren tegen arbeidsongevallen.