Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Heeft je gezinstoestand gevolgen voor je uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Op deze pagina

Je bent werknemer

Het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid spreken we over "primaire arbeidsongeschiktheid". Je ontvangt dan in principe 60 % van je laatste brutoloon.

Tijdens de eerste zes maanden speelt je familiale toestand daarbij geen enkele rol. Vanaf de zevende maand ontvang je een minimumbedrag, zelfs al zou je op basis van je loon minder krijgen. Dat minimumbedrag hangt af van je gezinstoestand.

Na dat eerste jaar arbeidsongeschiktheid heb je recht op een invaliditeitsuitkering. Ook hier speelt je gezinssituatie een rol. Je krijgt:

  • 65 % van je laatste loon als je gezinslasten hebt.
  • 55 % van je laatste loon als je alleenstaande zonder gezinslasten bent.
  • 40 % van je laatste loon als je samenwoont en geen gezinslasten hebt.

Je bent zelfstandige

Ook voor zelfstandigen hangen de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid af van de gezinssituatie.