Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Sta je op het punt te beleggen? Let op, en ontdek hier hoe fraudeurs te werk gaan.

Bescherm jezelf tegen beleggingsfraude met onze tips of doe de fraudetest!

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Heeft je gezinstoestand gevolgen voor je uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Op deze pagina

Je bent werknemer

Het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid spreken we over "primaire arbeidsongeschiktheid". In de eerste periode van de primaire arbeidsongeschiktheid behoud je je loon dat ten laste is van de werkgever. Voor bedienden bedraagt deze periode in principe één maand, voor arbeiders 15 dagen. Na deze periode  ontvang je in principe 60 % van je gemiddelde dagloon, dat wordt berekend op basis van je laatste brutoloon.

Tijdens de eerste zes maanden speelt je gezinssituatie daarbij geen rol. Vanaf de zevende maand ontvang je een minimumbedrag, zelfs al zou je op basis van je loon minder krijgen. Dat minimumbedrag hangt af van je gezinssituatie.

Opgelet: Vanaf 1 januari 2022 kan het bedrag van je uitkering vanaf de eerste dag van de vierde maand verhoogd worden. Dan krijg je 60 % van je gemiddelde dagloon, of de minimumuitkering als blijkt dat het bedrag van de minimumuitkering voordeliger is.

De minimumuitkering zal dan afhangen van je gezinssituatie. Vanaf de eerste dag van de zevende maand zal opnieuw een herziening van je uitkering gebeuren.

Na één jaar arbeidsongeschiktheid heb je recht op een invaliditeitsuitkering. Ook hier speelt je gezinssituatie een rol. Je krijgt:

  • 65 % van je laatste loon als je gezinslasten hebt.
  • 55 % van je laatste loon als je alleenstaande zonder gezinslasten bent.
  • 40 % van je laatste loon als je samenwoont en geen gezinslasten hebt.

Je bent zelfstandige

Ook voor zelfstandigen hangen de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid af van de gezinssituatie.