Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor mijn invaliditeitsuitkering?

Je bent werknemer

Als gevolg van je scheiding kan je gezinstoestand veranderen in die van alleenstaande met of zonder kinderen. En dat heeft gevolgen voor je invaliditeitsuitkering. Je krijgt:

  • 65 % van je laatste loon als je gezinslasten hebt.
  • 55 % van je laatste loon als je alleenstaande zonder gezinslasten bent.
  • 40 % van je laatste loon als je samenwoont en geen gezinslasten hebt.

Je bent zelfstandige

De vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen houden eveneens rekening met je gezinssituatie. En dat kan ook veranderen als je uit elkaar gaat. Je wordt dan alleenstaande met of zonder gezinslast.

Meer info

Je ziekenfonds kan je vertellen op welk bedrag je recht hebt.

Vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeitsuitkeringen