Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Hoe kan je geld overschrijven naar het buitenland of ontvangen uit het buitenland?

Op deze pagina
Een man in een zetel betaalt met zijn bankkaart en computer

Via je bankrekening

Via je bankrekening kan je, met een internationale bankoverschrijving, geld overmaken op een rekening bij een buitenlandse bank. Dat kan zowel in euro’s als in vreemde valuta’s.

Andersom kan er met een internationale overschrijving ook geld gestort worden van een buitenlandse rekening op jouw bankrekening. Als je een bankrekening in euro hebt, wordt het gestorte bedrag automatisch omgezet in euro. Wil je niet dat het geld wordt omgezet in euro, verwittig dan tijdig je bank. Ze zal voor jou een rekening openen in buitenlandse deviezen waarop het geld gestort kan worden. Meestal betaal je geen kosten om zo’n rekening te openen.

In Europa is er één Europese betaalmarkt gecreëerd, de Single Euro Payments Area, kortweg SEPA, met de 27 landen van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Monaco, San Marino, Andorra, het Verenigd Koninkrijk en Vaticaanstad. Binnen de SEPA-zone zijn digitale overschrijvingen in euro meestal gratis. Aan manuele overschrijvingen in euro, digitale overschrijvingen in vreemde valuta’s of overschrijvingen naar een land buiten de SEPA-zone zijn meestal wel kosten verbonden. 

Via je digitale portemonnee

Om te betalen kan je ook een digitale portemonnee gebruiken (zoals PayPal) waaraan je je bankrekeningen koppelt. Zo kan je snel en veilig betalen.

Via een bureau voor internationale geldtransfers

Tot slot kan je via een bureau voor internationale geldtransfers rechtstreeks geld overmaken aan een begunstigde in meer dan honderd landen. Er hebben al vele zulke bedrijven een plaats verworven op de markt. Ofwel ga je ter plaatse in een van hun kantoren om geld te verzenden, ofwel doe je dat online.

Welke gegevens heb je nodig om geld over te schrijven binnen de SEPA-zone (IBAN)?

Geld (euro) digitaal overschrijven binnen de SEPA-zone verloopt volledig automatisch en is meestal gratis.

Binnen deze zone worden internationale geldtransfers beschouwd als interne betalingen. Je hebt er het IBAN voor nodig.

IBAN staat voor International Bank Account Number. Het is een rekeningnummer. In België telt een IBAN-rekeningnummer 16 tekens maar dat kan oplopen tot 34 tekens in andere landen. De eerste 2 letters zijn de landcode waar de rekening wordt gehouden (BE voor een Belgische rekening).

Omgekeerd kan er ook met een SEPA-overschrijving geld gestort worden van een buitenlandse rekening op jouw bankrekening. Ook die verrichting is gratis.

Aan digitale overschrijvingen in vreemde valuta’s binnen de SEPA-zone kunnen wel kosten gekoppeld zijn.

Hoe kan je geld overschrijven naar een rekening buiten de SEPA-zone?

Met een internationale bankoverschrijving kan je geld overschrijven van je Belgische rekening naar een rekening bij een buitenlandse bank. Dat kan zowel in euro als in vreemde valuta’s. Maar opgelet, aan overschrijvingen naar landen buiten de SEPA-zone zijn kosten verbonden die worden aangerekend aan de persoon die het geld overschrijft. In die kosten zijn de wisselkosten, provisies en correspondentkosten vervat. Ze variëren naargelang land, het bedrag en de vreemde munt.

Wat moet je doen als je het slachtoffer wordt van fraude wanneer je geld overmaakt?

Als je het slachtoffer wordt van fraude wanneer je geld overmaakt, neem dan onmiddellijk contact op met je bank. Zij zal alles in het werk stellen om je apps en rekeningen te beveiligen.

Nadien zal de bank onderzoeken wat er precies is gebeurd en in welke omstandigheden de frauduleuze verrichting heeft plaatsgevonden. Zij beoordeelt voor elk afzonderlijk dossier of er al dan niet sprake is van grove nalatigheid. Op basis van de elementen waarover ze beschikt, beslist ze vervolgens om al dan niet een schadevergoeding toe te kennen.

Vermijd fraude bij internationale overschrijvingen

  • Bevestig nooit via internet een overschrijving die je niet zelf hebt voorbereid of die je onverwachts hebt gekregen.
  • Als je bij een betaling met een bankkaart, een kredietkaart of via je pc de indruk hebt dat er iets vreemds aan de hand is, stop de betaling dan onmiddellijk. Doe dit altijd bij de minste twijfel.
  • Beveilig je computer.
  • Wees op je hoede als je plots een bericht krijgt van een onbekende afzender.
  • Let op voor berichten met een vage titel of je e-mailadres als titel.
  • Als het bericht een link bevat, klik er zeker niet op. Ga met je cursor op de link staan zonder te klikken. Zo verschijnt de volledige URL. Kijk of die er verdacht uitziet.
  • Geef nooit je pincode of je toegangscode voor internetbankieren. Ook niet als je iemand aan de lijn hebt die zich voorstelt als een medewerker van je bank.
  • Pas op voor berichten die in je spam-folder of junk-folder belanden.
  • Op de website van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, en van het Centrum voor Cybersecurity vind je meer informatie over phishing. Doe de phishingtest om na te gaan of je weet waar je op moet letten bij een verdacht bericht.