Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Nieuwe financiële dienstverleners

Op deze pagina

De Europese financiële sector is in volle evolutie en dat merken ook de Belgische consumenten. Dankzij het Europese paspoort duiken nieuwe spelers op in het straatbeeld of ontplooien ze een digitale aanwezigheid. Het Europese paspoort zorgt ervoor dat buitenlandse financiële instellingen met een vergunning in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte- EER (“home country”) de toestemming kunnen krijgen om in een ander land van de EER zoals België (“host country”) actief te zijn. Als consument krijg je dus meer keuze en geniet je van een aangescherpte concurrentie.

Weetje

De Europese Economische Ruimte omvat alle lidstaten van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Geen financiële dienstverlening zonder vergunning

Wie in België financiële producten wil verkopen, heeft daarvoor een vergunning nodig. Die vergunning verschilt onder meer naargelang het gaat om een Belgische of een buitenlandse instelling. Gaat het over een instelling naar Belgisch recht, dan wordt de vergunning afgeleverd door de Nationale Bank van België (voor kredietinstellingen en beursvennootschappen) of door de FSMA (voor vennootschappen voor vermogensbeheer en beheervennootschappen van beveks).  Buitenlandse instellingen worden vergund in het land van herkomst door de lokale toezichthouder en kunnen dan via het Europees paspoort actief worden in ons land.

Welke financiële dienstverleners zijn actief in België?

Financiële instellingen uit Nederland, Frankrijk, Spanje of gelijk welk ander EER-land kunnen dus perfect in België hun diensten aanbieden. Daarvoor kunnen ze een bijkantoor in België openen. Denk daarbij aan Deutsche Bank of aan Keytrade Bank, waarvan de hoofdzetel respectievelijk in Duitsland en in Frankrijk ligt.

Een andere mogelijkheid, die dankzij de digitalisering sterk de wind in de zeilen heeft, is het vrij verkeer van diensten. Daarbij worden financiële diensten via een website aangeboden. Sommige dienstverleners hebben een aanbod dat lijkt op dat van de traditionele banken. Andere instellingen specialiseren zich in internationale geldtransfers of in beleggingsdiensten, die soms cryptomunten kunnen omvatten. Namen die je steeds meer tegenkomt zijn N26, Raisin, Revolut, eToro, Bux, Trade Republic en DeGiro.

Als je klant wil worden

We raden je sterk aan om eerst te controleren of de instelling waarbij je klant wil worden over een vergunning beschikt. Daarvoor kan je terecht bij de Nationale Bank van België of bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Vind je de instelling niet terug of twijfel je? Neem dan contact op met de FSMA alvorens een transactie te doen.

Een paar voeten staan op een straat temidden van witte pijlen

De depositowaarborg : ook voor buitenlandse banken

Tegoeden die worden aangehouden bij een kredietinstelling uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn beschermd bij faling tot 100 000 euro per persoon en per instelling. Vraag na bij de instelling waar je klant wil worden of ze inderdaad onder de depositogarantieregeling valt. Let wel: als je kredietinstelling in een ander land een vergunning heeft, en ze in België actief is met een Europees paspoort, staat het land dat de vergunning heeft afgeleverd in voor de bescherming! Meer informatie vind je op de website van het Garantiefonds.

Weetje

Als je in België woont, en je hebt een buitenlandse rekening, dan moet je dat melden aan het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten. Bovendien moet het bestaan van een buitenlandse rekening jaarlijks op je fiscale aangifte vermeld worden. Ben je niet zeker of je een bepaalde rekening moet aangeven? Dan neem je het beste contact op met de FOD Financiën.