Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Hoe verloopt de terugbetaling van je krediet?

De aflossingstabel in het contract van je krediet vermeldt hoe en wanneer je het kapitaal van je lening met intresten moet terugbetalen. In de aflossingstabel vind je onder meer de volgende informatie: de vervaldagen van de terugbetaling, het bedrag van de terugbetaling, het bedrag van de interest, het bedrag van het nog terug te betalen krediet. In de meeste gevallen gebeurt de terugbetaling maandelijks via een domiciliëring op je zichtrekening. Soms kan je de dag waarop je moet afbetalen zelf bepalen. Kies dan een dag die kort volgt op de dag dat je inkomsten zoals loon, uitkering of ontvangen huurgelden op je rekening komen. Zo vermijd je dat er niet meer  voldoende geld op je rekening staat om je lening af te lossen.

Een jong koppel bekijkt zijn facturen op de computer

Wikifin-tip

Domicilieer de terugbetalingen van je lening. Zo vergeet je geen aflossing.