Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat moet je doen als je je krediet niet meer kan terugbetalen?

Op deze pagina

Er kunnen 101 redenen zijn waarom je plots je schulden niet meer kan terugbetalen, al kunnen de gevolgen wel zwaar zijn. Neem in die gevallen dan ook zo snel mogelijk contact op met je kredietgever of kredietbemiddelaar. Eventueel kan je samen een regeling treffen.

Contacteer je kredietgever of je kredietbemiddelaar

Schaam je niet om deze stap te zetten. Het kan iedereen overkomen. Er is in dergelijke situaties ook maar één zekerheid: hoe langer je wacht om hulp te zoeken, hoe dieper je schuldenput wordt.

Bij je kredietgever kan je tijdelijk uitstel van betaling vragen of spreiding van je schulden vragen, zodat je je  krediet over een langere periode aflost en de maandelijke afbetalingen wat lager zijn. Zet de gemaakte afspraken in een aangetekende brief.

De kredietgever heeft er alle baat bij dat je er uiteindelijk in slaagt om het krediet terug te betalen.

Als de kredietgever weigert om je vraag voor een betalingsfaciliteit te bekijken of niet antwoordt na een termijn van één maand, kan je de vrederechter contacteren. Die kan eventueel een herschikking van de toekomstige betalingstermijnen toestaan.

Meer info

Op de website van de FOD Economie vind je meer informatie over de procedure om betalingsfaciliteiten te krijgen.

Lees meer

Stap naar de schuldbemiddelaar

Als het gesprek met je kredietgever niets oplevert of als je andere schuldeisers hebt, kan je naar een erkende schuldbemiddelaar stappen (advocaat, notaris, OCMW, bepaalde erkende VZW’s). Die bekijkt dan samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Hij onderhandelt in jouw plaats met de kredietgever een nieuw afbetalingsplan en begeleidt je bij je afbetalingen en bij je financieel beheer. Voor schuldbemiddeling kan je terecht bij het OCMW van je gemeente.

De collectieve schuldenregeling

Als je ondanks een bemiddeling toch nog problemen hebt om je kredieten af te lossen, blijft er alleen een collectieve schuldenregeling over. Dit is een wettelijke procedure voor de arbeidsrechtbank die competent is voor je verblijfplaats en waarmee je tijd krijgt om er financieel terug bovenop te komen. Hier zijn wel strenge regels en voorwaarden aan verbonden. Hier vind je meer informatie over alles wat met overmatige schuldenlast te maken heeft.

Wikifin-tips

  • Denk goed na over de eventuele gevolgen voor jezelf en je gezin als je je schulden niet meer kan afbetalen.
  • Wacht niet tot het te laat is. Stap bij terugbetalingsmoeilijkheden zo snel mogelijk naar je kredietgever of een schuldbemiddelaar om samen naar oplossingen te zoeken.
  • Lees hier meer over schuldbemiddeling en de collectieve schuldenregeling: