Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat moet je doen als je je lening niet meer kan terugbetalen?

Op deze pagina

Er kunnen 101 redenen zijn waarom je plots je schulden niet meer kan terugbetalen, al kunnen de gevolgen wel zwaar zijn. Neem in die gevallen dan ook zo snel mogelijk contact op met je kredietgever of kredietbemiddelaar. Eventueel kan je samen een regeling treffen.

Contacteer je kredietgever of je krediebemiddelaar

Schaam je niet om deze stap te zetten. Het kan iedereen overkomen. Er is in dergelijke situaties ook maar één zekerheid: hoe langer je wacht om hulp te zoeken, hoe dieper je schuldenput wordt.

Bij je kredietgever kan je tijdelijk uitstel van betaling vragen of een voorstel doen om je krediet over een langere periode af te lossen zodat je maandelijks wat minder moet betalen. Zet de gemaakte afspraken op papier. De kredietgever heeft er alle baat bij dat je er uiteindelijk in slaagt om de lening zelf terug te betalen.

Meer info

Op de website van de FOD Economie vind je meer informatie over de procedure om betalingsfaciliteiten te krijgen.

Lees meer

Stap naar de schuldbemiddelaar

Als het gesprek met je kredietgever niets oplevert of als je andere schuldeisers hebt, kan je naar een erkende schuldbemiddelaar stappen. Die bekijkt dan samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Hij onderhandelt in jouw plaats met de kredietgever een nieuw afbetalingsplan en begeleidt je bij je afbetalingen en bij je financieel beheer. Voor schuldbemiddeling kan je terecht bij het OCMW van je gemeente.

De collectieve schuldenregeling

Als je ondanks een bemiddeling toch nog problemen hebt om je kredieten af te lossen, blijft er alleen een collectieve schuldenregeling over. Dit is een wettelijke procedure voor de arbeidsrechtbank waarmee je tijd krijgt om er financieel terug bovenop te komen. Hier zijn wel strenge regels en voorwaarden aan verbonden. Meer informatie over alles wat met overmatige schuldenlast.

Wikifin-tips

  • Denk goed na over de eventuele gevolgen voor jezelf en je gezin als je je schulden niet meer kan afbetalen.
  • Wacht niet tot het te laat is. Stap bij terugbetalingsmoeilijkheden zo snel mogelijk naar je kredietgever of een schuldbemiddelaar om samen naar oplossingen te zoeken.
  • Lees hier meer over schuldbemiddeling en de collectieve schuldenregeling: