Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat riskeer je als je je borg stelt voor een lening?

Op deze pagina

Wie zich borg stelt voor een lening kan bij wanbetaling van de kredietnemer verplicht worden om de schulden in diens plaats af te betalen. Wees dus voorzichtig.

Informeer je grondig vooraleer je je borg stelt

Ga na wat de financiële situatie is van de persoon die aan je vraagt om voor hem borg te staan. Waarvoor heeft hij de lening nodig? Hoeveel moet hij maandelijks terugbetalen? Is dit realistisch met het inkomen en de normale uitgaven die hij heeft? Heeft hij nog andere schulden? Wat is het risico op onvoorziene omstandigheden zoals werkloosheid en echtscheiding?

De kredietgever trekt ook jouw situatie na

Als iemand een lening vraagt, moet de kredietgever onderzoeken of die aanvrager de lening normaal kan terugbetalen. Datzelfde onderzoek doet hij ook bij de kandidaat-borg, in dit geval jij dus. Hij wil ook weten wat jouw financiële draagkracht is. Geef daarom volledige en correcte informatie, zodat hij kan inschatten of je een geschikte borg bent.

Bescherming voor de borg

Ben je bereid borg te staan voor iemand die een lening aangaat? Dan moet je daarvoor schriftelijk toestemming geven. Jouw naam en adres worden ook vermeld in de kredietovereenkomst. Je krijgt een exemplaar van dit contract. Je hoeft niet per se voor het hele geleende bedrag borg te staan, voor een deel ervan kan ook.

De kredietgever kan je als borg enkel aanspreken als je vriend of familielid:

  • Twee afbetalingen mist.
  • Of 20 % van het totale geleende bedrag achter staat op zijn aflossingen.
  • Of de laatste aflossing niet betaald heeft.

De kredietgever moet daarbij eerst je vriend of familielid een aangetekende brief sturen om hem in gebreke te stellen. Daarmee wijst hij er de kredietnemer op dat hij de voorwaarden van het kredietcontract niet nakomt. Pas wanneer je vriend of familielid een maand na het ontvangen van de aangetekende brief nog niet betaald heeft, kan de kredietgever je als borg aanspreken.

Wikifin-tips

  • Denk goed na vooraleer je je borg stelt voor een lening. Zou je zelf de terugbetaling van de lening aankunnen?
  • Hou het persoonlijke van het zakelijke gescheiden. Laat je niet beïnvloeden door emoties.
  • Controleer steeds nauwkeurig of de kredietgever alle nodige stappen heeft gerespecteerd vooraleer hij je borg aanspreekt.