Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Als schulden zich opstapelen

Je hebt een schuld als je nog iets moet (terug)betalen. Dat kan gaan van een onbetaalde gsm-factuur over een bankrekening die bij onvoorziene uitgaven plots in het rood gaat tot een lening die je kreeg om een auto of een huis te kopen.

Een jong koppel bekijkt alle facturen vanop de keukentafel

De meeste Belgische gezinnen hebben schulden. Zelfs wie een etentje op restaurant met een kredietkaart betaalt, maakt al schulden omdat de afrekening pas later van de rekening gaat.

Die schulden vormen geen probleem als het gezinsbudget met ‘gezond verstand’ wordt beheerd en de verschuldigde bedragen zo snel mogelijk worden terugbetaald.

Stapel je de schulden op, dan zijn problemen echter nooit veraf: betaalachterstand, ingebrekestelling, een te hoge schuldenlast … Vaak kom je in een vicieuze cirkel terecht die nog moeilijk te doorbreken is.

En dat kan dramatische gevolgen hebben. Zo kan er beslag worden gelegd op je loon, kunnen bezittingen in beslag worden genomen enz.

Om dergelijke situaties te voorkomen, bieden gemeenten via het OCMW schuldbemiddeling aan. Mensen worden dan begeleid in het terugbetalen aan schuldeisers, terwijl ze toch een redelijke levensstandaard kunnen handhaven. In Vlaanderen kan je voor dergelijke diensten ook terecht in de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Waar kan ik terecht voor hulp bij het beheren van mijn budget?