Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

De uitvaartverzekering

Op deze pagina

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van je uitvaart volledig of deels. Je bepaalt zelf het bedrag waarvoor je je wenst te verzekeren. Bij je overlijden betaalt de verzekeraar een bedrag (tot een bepaald plafond) voor de begrafeniskosten aan de in de polis aangeduide begunstigde.

Je kan de premie:

  • Maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Dat doe je tot een bepaalde leeftijd of gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld 10 – 15 jaar). Het maximale aantal maanden waarin je je premie moet betalen, staat vermeld in je verzekeringspolis.
  • Éénmalig betalen. Dit is de koopsom.

Weetje

Er bestaan ook verzekeringen die niet in de uitbetaling van een kapitaal voorzien, maar die de organisatie van de uitvaart zelf in handen nemen volgens je richtlijnen.

Is een uitvaartverzekering echt voordelig?

Het belangrijkste voordeel is dat je gedekt bent vanaf de eerste betaling van je premie.

Hou er wel rekening mee dat de premies sterk kunnen oplopen. Sommige spaar- of levensverzekeringsproducten kunnen financieel interessanter zijn dan een uitvaartverzekering.

Sommige verzekeraars leggen ook een maximumleeftijd (bv. 69 of 75 jaar) vast voor het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Ook kan de premie worden opgetrokken of kan je een wachttijd opgelegd krijgen op basis van je gezondheidstoestand. Het is niet uitgesloten dat je een gezondheidsverklaring en, zo nodig, een medische vragenlijst moet invullen als je een uitvaartverzekering afsluit. Als je tijdens je wachttijd door ziekte overlijdt of een natuurlijke dood sterft, ben je niet gedekt, tenzij je omkomt in een ongeval. Als de verzekeraar bij je overlijden kan aantonen dat je je gezondheidstoestand niet correct hebt beschreven in de medische vragenlijst, bestaat de kans dat hij het verzekerde bedrag niet volledig uitkeert.

Een uitvaartverzekering is bovendien niet echt nodig als je al een overlijdensverzekering hebt, bijvoorbeeld in het kader van een groepsverzekering. Als je sterft, betaalt je groepsverzekering immers een som geld uit aan je partner of je kinderen. Ook al is dat geld niet specifiek bedoeld om je uitvaartkosten te financieren, toch kan je uitvaart met een deel van dat geld worden betaald.

Weetje

Om te voorkomen dat je naasten diep in hun buidel moeten tasten, kan je ook zelf een spaarpotje aanleggen voor je uitvaart.

Wikifin-tips

  • Vraag bij enkele verzekeraars na hoe hoog de premies zijn en wat de verzekering allemaal dekt.
  • Zorg ervoor dat je uitvaartverzekering aan de evolutie van de levensduurte is aangepast: in veel verzekeringspolissen is het mogelijk het verzekerde kapitaal te indexeren.
  • Ambtenaren hebben recht op een uitvaartvergoeding die even hoog is als het laatste maandelijkse brutobedrag van hun rustpensioen, maar nooit meer bedraagt dan 3317,96 euro (op 1 januari 2023). Hou daarmee rekening als je het bedrag bepaalt dat je wil verzekeren.