Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 24 juli langs in Gent - Gentopia en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

De sportverzekering

Een sportverzekering dekt je tegen bepaalde risico’s die je tijdens het sporten loopt. Sportongevallen kunnen immers zware financiële gevolgen hebben.

We hebben het hier uitsluitend over amateursporters die niet altijd verzekerd zijn, zelfs al zijn ze lid van een club.

We hebben het niet over professionele sporters die in principe gedekt zijn door de verzekeringen die hun werkgever heeft afgesloten.

Wat dekt een sportverzekering precies?

Om niet te moeten opdraaien voor de kosten (arts, ziekenhuis …) van een sportongeval kan je twee verzekeringen afsluiten: een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en een individuele ongevallenverzekering.

Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de schade die je tijdens het sporten toebrengt aan anderen. Let wel: als je iemand verwondt, ben je niet noodzakelijk aansprakelijk voor het ongeval. Daarvoor moet je een fout begaan hebben. Je hebt geen fout begaan als je je gedragen hebt zoals een redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden had gedaan.

Voorbeeld

Tijdens een wielerkoers wil een concurrent je inhalen. Je geeft hem een stevige duw. Hij valt en bezeert zich. Je maakte een fout: concurrenten duwen is niet wat redelijke en voorzichtige personen in dergelijke omstandigheden doen. Je kan dan voor het ongeval aansprakelijk worden gesteld.

De BA Sportverzekering maakt meestal deel uit van de BA Familiale. Weet je niet of dat het geval is met jouw familiale verzekering, lees dan je contract.

Een individuele ongevallenverzekering 

De individuele ongevallenverzekering komt tussen als je gewond raakt bij een ongeval dat niets met je werk te maken heeft. Dat is bij een sportongeval zo.

De verzekering kan tussenkomen voor medische kosten. Maar deze is vooral bedoeld om je een bijkomend inkomen te geven als je ten gevolge van het ongeval niet meer kan werken. De verzekeraar betaalt dan een kapitaal of een rente uit. In dit laatste geval ontvang je dan gedurende een contractueel vastgelegde periode op geregelde tijdstippen, bijvoorbeeld elke maand, een bedrag.

Een vrouw is van de fiets gevallen en blaast op haar pijnlijke knie

Die betaling gebeurt in twee gevallen:

  • Bij invaliditeit (als je een letsel oploopt en je kan je beroep niet meer uitoefenen). We onderscheiden daarbij:
    • Tijdelijke invaliditeit: als je letsels nog evolueren in de richting van een gedeeltelijk of volledig herstel.
    • Blijvende (definitieve) invaliditeit: als je toestand niet meer evolueert, zelfs al ben je niet helemaal genezen.
  • Bij overlijden

In de meeste gevallen komt eerst de verplichte verzekering van het ziekenfonds tussenbeide. Daarnaast kunnen ook aanvullende medische verzekeringen tussenbeide komen. Een individuele ongevallenverzekering komt dan tussenbeide voor het bedrag dat noch door de verplichte ziekteverzekering, noch door een aanvullende verzekering wordt terugbetaald.

Het begrip "ongeval" kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Zo beschouwen sommige verzekeraars brandwonden, spierscheuren en bepaalde vergiftigingsverschijnselen als ongevallen. In de algemene voorwaarden van een contract vind je terug wat "ongeval" precies betekent. Lees ze aandachtig voor je het contract ondertekent.

Je individuele ongevallenverzekering kan ook uitsluitingen bevatten, bijvoorbeeld voor risicosporten. Zo wordt een parachute- of bungeesprong vaak niet verzekerd. Dergelijke sporten worden meestal op initiatief van een organisator beoefend. Ga na of die wel verzekerd is tegen het risico dat je loopt door bij hem te sporten.

Voor andere sporten kunnen verzekeringsmaatschappijen hun waarborgen beperken. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval voor voetbal, paardrijden en wielrennen.

Wordt een sport niet gedekt of is de waarborg beperkt, dan staat dat in je contract. Wil je een individuele ongevallenverzekering afsluiten voor een specifieke sport? Informeer bij je verzekeraar of makelaar of dat kan en of er beperkingen gelden.

Wikifin-tips

  • Ben je een amateursporter (wielrennen, voetbal, tennis, …)? Vraag je makelaar of verzekeraar of je risico’s gedekt zijn in je verzekering BA Familiale.
  • Controleer of het contract dat je wil ondertekenen wel degelijk de risico’s dekt van de sport die je beoefent. 
  • Ben je lid van een sportclub? Ga na of de clubverzekering je beschermt tegen de risico’s die je loopt tijdens het sporten. Denk je dat die dekking te beperkt is, overweeg dan om zelf een contract af te sluiten in functie van je behoeften.